otopr.pl Grupy dyskusyjne ile zarabia rezydent?

ile zarabia rezydent?

1
Data: 12 grudzień 2001, 21:00
Temat:

ile zarabia rezydent?

Autor: Tomasz Cho

Pytanie jest o pieniądze.
Pacjenci i lekarze, zatrudnieni na innych podstawach, zwłaszcza ci, którzy
uważają, że zarabiamy za dużo - proszę nie czytać.

Wypłaty dla rezydentów są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z
6.08.2001. Par32pkt4 stanowi, że "Lekarz który odbywa specjalizację w ramach
rezydentury, otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane
corocznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca roku
poprzedzającego rok, w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizację, na
podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" w drodze obwieszczenia do dnia 15 stycznia każdego roku, w
wysokości nie mniejszej niż 70% tego wynagrodzenia."

Mam do tego serię pytań. Można odpowiadać na liście, ale może zdrowiej
dla nas będzie porozmawiać o tym na priva.
-ile zarabiacie, inni rezydenci, zwłaszcza Wy, którzy zaczęliście tej
jesieni.
-czy Wasze szpitale/akademie/inne też odbierają od tego najpierw swój ZUS i
swoje podatki, a potem Wasz ZUS i podatki, Izbę, itd usw etc?

Słowem, koledzy, czy Wasi pracodawcy też płacą wam 60% kwoty z umowy o
pracę? I jaka to kwota?
Czy to nie ciekawe zagadnienia? Zapraszam do dyskusji na priva lub z
otwartą przyłbicą. Moi koledzy prawnicy (chciałem kiedyś to studiować)
wietrzą w tym.. nieprawidłowości. A ja mam ochotę nadstawić karku,
czyli (tak to zwią w cywilizowanych krajach) na "litygację strategiczną"...

Tomek


Tematy powiązane z ile zarabia rezydent?:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24