otopr.pl Grupy dyskusyjne kalibracja monitora - urządzenie

kalibracja monitora - urządzenie

1
Data: 15 listopad 2010, 12:24
Temat:

kalibracja monitora - urządzenie

Autor: Waldek

Witam forumowiczów,
proszę o poradę nt. kalibratora do monitora Compaq P1220, na którym obrabiam
zdjęcia: kupić Spyder 3 express czy Pantone Huey lub Pantone Huey Pro? Wiem,
że lepiej kupić coś z serii Eye-One, ale to wydatek 2x większy.

Waldek2
Data: 15 listopad 2010, 21:29
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Tom01

W dniu 10-11-15 12:24, Waldek pisze:


Witam forumowiczów,
proszę o poradę nt. kalibratora do monitora Compaq P1220, na którym obrabiam
zdjęcia: kupić Spyder 3 express czy Pantone Huey lub Pantone Huey Pro? Wiem,
że lepiej kupić coś z serii Eye-One, ale to wydatek 2x większy.Jest sens pchać się w koszty? Przecież nawet jeśli to byłby najlepszy
monitor na świecie to obecnie ma kupę lat i nawet gdyby stał nieużywany
pod schodami to jego parametry należą do Science Fiction.

--
Tomasz Jurgielewicz
Masz ochotę zapytać mnie o monitory specjalistyczne?
Masz problem z kolorem? Wal śmiało!
monitory.mastiff.pl, gg: 189335, skype: zpkmastif

3
Data: 16 listopad 2010, 21:33
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Mon, 15 Nov 2010 12:24:34 +0100, Waldek napisał(a):


Witam forumowiczów,
proszę o poradę nt. kalibratora do monitora Compaq P1220, na którym obrabiam
zdjęcia: kupić Spyder 3 express czy Pantone Huey lub Pantone Huey Pro? Wiem,
że lepiej kupić coś z serii Eye-One, ale to wydatek 2x większy.Przde wszystkim - ustalmy cel tego działania. Co chcesz osiągnąć dzięki
kalibracji?

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

4
Data: 16 listopad 2010, 21:33
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Mon, 15 Nov 2010 21:29:08 +0100, Tom01 napisał(a):


Jest sens pchać się w koszty? Przecież nawet jeśli to byłby najlepszy
monitor na świecie to obecnie ma kupę lat i nawet gdyby stał nieużywany
pod schodami to jego parametry należą do Science Fiction.No i właśnie po to się kalibruje, żeby to skompensować.

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

5
Data: 17 listopad 2010, 00:17
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Dariusz K.

U=BFytkownik Adam P=B3aszczyca napisa=B3:


Dnia Mon, 15 Nov 2010 21:29:08 +0100, Tom01 napisa=B3(a):


Jest sens pcha=E6 si=EA w koszty? Przecie=BF nawet je=B6li to by=B3by =


najlepszy


monitor na =B6wiecie to obecnie ma kup=EA lat i nawet gdyby sta=B3 nie=


u=BFywany


pod schodami to jego parametry nale=BF=B1 do Science Fiction.No i w=B3a=B6nie po to si=EA kalibruje, =BFeby to skompensowa=E6.Po to robi si=EA super - hiper monitory klasy DTP =BFeby w og=F3le by=B3o=


co=20


kompensowa=E6. Zwyk=B3y biurowy monitor z o=B6mioma bitami na piksel to=20
kompensowa=E6 mo=BFna r=F3wnie dobrze jak zegarek siekier=B1 regulowa=E6.=
=20
Najci=EA=BFsze b=B3=EAdy si=EA usunie - ale te najci=EA=BFsze to i bez ka=
libratora,=20
odpowiednimi wzorcami obrazu idzie skompensowa=E6 a pe=B3nej precyzji=20
dawanej przez kalibrator si=EA nie osi=B1gnie i kropka.
Do Compaca to ja bym kalibratora nie kupowa=B3 - za kalibrator mo=BFna pa=
r=EA=20
takich monitor=F3w dosta=E6, jak ju=BF potrzebny monitor kalibrowany to c=
o=B6=20
Eizo albo Iiyamy.

--=20
Darek


6
Data: 17 listopad 2010, 00:20
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Dariusz K.

U=BFytkownik Adam P=B3aszczyca napisa=B3:


Dnia Mon, 15 Nov 2010 12:24:34 +0100, Waldek napisa=B3(a):


Witam forumowicz=F3w,
prosz=EA o porad=EA nt. kalibratora do monitora Compaq P1220, na kt=F3=


rym obrabiam


zdj=EAcia: kupi=E6 Spyder 3 express czy Pantone Huey lub Pantone Huey =


Pro? Wiem,


=BFe lepiej kupi=E6 co=B6 z serii Eye-One, ale to wydatek 2x wi=EAkszy=


=2EPrzde wszystkim - ustalmy cel tego dzia=B3ania. Co chcesz osi=B1gn=B1=E6=
dzi=EAki
kalibracji?Pewnie chce trafi=E6 z gamma og=F3ln=B1 i poszczeg=F3lnych kolor=F3w w ok=
olic=EA 2.2=20
z rozrzutem rz=EAdu 0.1 - bo p=F3ki co nie wie czy ma 1.6 czy 2.8. Zwyk=B3=
e=20
obrazkowe wzorce kontrastu i programik do ustawiania gammy w karcie do=20
tego wystarcz=B1. A jak chce kalibrowa=E6 do druku - to jak pisa=B3em, na=
=20
pocz=B1tek chyba nie ten monitor.

--=20
Darek


7
Data: 17 listopad 2010, 19:33
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Tom01

W dniu 10-11-16 21:33, Adam Płaszczyca pisze:


No i właśnie po to się kalibruje, żeby to skompensować.Kalibracja cudów nie czyni. Założę się o dowolną ilość napoju na "K", że
ów monitor jest zwyczajnie zużyty a tego ani skompensować ani odwrócić
się nie da.

--
Tomasz Jurgielewicz
Masz ochotę zapytać mnie o monitory specjalistyczne?
Masz problem z kolorem? Wal śmiało!
monitory.mastiff.pl, gg: 189335, skype: zpkmastif

8
Data: 17 listopad 2010, 21:35
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Wed, 17 Nov 2010 00:17:26 +0100, "Dariusz K. Ładziak" napisał(a):


No i właśnie po to się kalibruje, żeby to skompensować.Po to robi się super - hiper monitory klasy DTP żeby w ogóle było co
kompensować. Zwykły biurowy monitor z ośmioma bitami na piksel to
kompensować można równie dobrze jak zegarek siekierą regulować.Jak zwykle - bredzisz.

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

9
Data: 17 listopad 2010, 22:14
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Wed, 17 Nov 2010 19:33:55 +0100, Tom01 napisał(a):


No i właśnie po to się kalibruje, żeby to skompensować.Kalibracja cudów nie czyni. Założę się o dowolną ilość napoju na "K", że
ów monitor jest zwyczajnie zużyty a tego ani skompensować ani odwrócić
się nie da.Zależy wszystko od tego, co chcesz osiągnąć. Niestety, zrozumienie czegoś
tak prostego jest dla wielu ludzi bardzo trudne.

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

10
Data: 17 listopad 2010, 23:24
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Tom01

W dniu 10-11-17 22:14, Adam Płaszczyca pisze:


Zależy wszystko od tego, co chcesz osiągnąć.A co można osiągnąć z pomocą kalibratora na 6-7 letnim lub zapewne
jeszcze starszym, kineskopie?

--
Tomasz Jurgielewicz
Masz ochotę zapytać mnie o monitory specjalistyczne?
Masz problem z kolorem? Wal śmiało!
monitory.mastiff.pl, gg: 189335, skype: zpkmastif

11
Data: 18 listopad 2010, 00:35
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Wed, 17 Nov 2010 23:24:39 +0100, Tom01 napisał(a):


Zależy wszystko od tego, co chcesz osiągnąć.A co można osiągnąć z pomocą kalibratora na 6-7 letnim lub zapewne
jeszcze starszym, kineskopie?Sporo można osiągnąć. Na przykład to, że będzie można przewiodzieć, co
wyjdzie na naświetlonym papierze.

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

12
Data: 18 listopad 2010, 00:52
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Tom01

W dniu 10-11-18 00:35, Adam Płaszczyca pisze:


Sporo można osiągnąć. Na przykład to, że będzie można przewiodzieć, co
wyjdzie na naświetlonym papierze.Byłaby to prawda, ale do tego potrzebny byłby technicznie sprawny
monitor a od kilku lat można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że nie
ma w pełni sprawnych monitorów kineskopowych wiekszych niż 17", poza
wojskiem, medycyną i kilku zastosowaniami wybitnie specjalnymi.

--
Tomasz Jurgielewicz
Masz ochotę zapytać mnie o monitory specjalistyczne?
Masz problem z kolorem? Wal śmiało!
monitory.mastiff.pl, gg: 189335, skype: zpkmastif

13
Data: 18 listopad 2010, 11:10
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Dariusz K.

U=BFytkownik Tom01 napisa=B3:


W dniu 10-11-17 22:14, Adam P=B3aszczyca pisze:


Zale=BFy wszystko od tego, co chcesz osi=B1gn=B1=E6.A co mo=BFna osi=B1gn=B1=E6 z pomoc=B1 kalibratora na 6-7 letnim lub za=


pewne


jeszcze starszym, kineskopie?Czasem du=BFo. Kineskop to plastyczny obiekt do regulacji - pytanie czy=20
jest czym te regulacje przeprowadzi=E6.

Pytanie podstawowe - co mo=BFna osi=B1gn=B1=E6 z kalibratora na o=B6miobi=
towym=20
monitorze LCD (praktycznie bez zapasu przestrzeni barwnej na modyfikacj=EA=
=20
koloru) z p=B3yt=B1 o k=B1cie widzenia 90 stopni (pocz=B1tki zmian wsp=F3=
=B3czynnika=20
gamma zaczynaj=B1 by=E6 widoczne ju=BF przy trzydziestu stopniach odchyle=
nia=20
od osi)? A to jest standard dla monitor=F3w domowo - biurowych, te w=20
klasie foto maj=B1 szesnastobitowy przetwornik na ka=BFdym kolorze i=20
sprz=EAtowo realizowane nak=B3adanie maski kalibracyjnej na ma=B3e kawa=B3=
eczki=20
ekranu - mapa kalibracji zapisywana jest w pami=EAci wewn=EAtrznej monito=
ra.=20
Do tego wy=B6wietlacz o k=B1cie widoczno=B6ci zbli=BFonym do 180 stopni -=


do 60=20


stopni od osi nie ma prawa si=EA nic w obrazie zmienia=E6. Nieprzypadkowo=
=20
takie monitory s=B1 przeci=EAtnie cztery - pi=EA=E6 razy dro=BFsze od zwy=
k=B3ych=20
domowo - biurowych.

--=20
Darek


14
Data: 19 listopad 2010, 01:26
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Thu, 18 Nov 2010 00:52:53 +0100, Tom01 napisał(a):


Sporo można osiągnąć. Na przykład to, że będzie można przewiodzieć, co
wyjdzie na naświetlonym papierze.Byłaby to prawda, ale do tego potrzebny byłby technicznie sprawny
monitor a od kilku lat można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że nieOwszem, nie. No chyba, że uważasz, że człowiek ni epotrafi myśleć.


--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

15
Data: 19 listopad 2010, 01:27
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Thu, 18 Nov 2010 11:10:27 +0100, "Dariusz K. Ładziak" napisał(a):


Pytanie podstawowe - co można osiągnąć z kalibratora na ośmiobitowym
monitorze LCD (praktycznie bez zapasu przestrzeni barwnej na modyfikację
koloru) z płytą o kącie widzenia 90 stopni (początki zmian współczynnikaSporo. Sam takowy mam i dzięki kalibracji wiem, co z labu odbiorę.

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

16
Data: 19 listopad 2010, 16:33
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Tom01

W dniu 10-11-19 01:26, Adam Płaszczyca pisze:


Owszem, nie. No chyba, że uważasz, że człowiek ni epotrafi myśleć.Co ma wspólnego zdolność myślenia z obiektywnymi wielkościami fizycznymi?

--
Tomasz Jurgielewicz
Masz ochotę zapytać mnie o monitory specjalistyczne?
Masz problem z kolorem? Wal śmiało!
monitory.mastiff.pl, gg: 189335, skype: zpkmastif

17
Data: 19 listopad 2010, 16:36
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Dariusz K.

U=BFytkownik Adam P=B3aszczyca napisa=B3:


Dnia Thu, 18 Nov 2010 11:10:27 +0100, "Dariusz K. =A3adziak" napisa=B3(=


a):
Pytanie podstawowe - co mo=BFna osi=B1gn=B1=E6 z kalibratora na o=B6mi=


obitowym


monitorze LCD (praktycznie bez zapasu przestrzeni barwnej na modyfikac=


j=EA


koloru) z p=B3yt=B1 o k=B1cie widzenia 90 stopni (pocz=B1tki zmian wsp=


=F3=B3czynnikaSporo. Sam takowy mam i dzi=EAki kalibracji wiem, co z labu odbior=EA.Tak, Adasiu, wiem... Najpierw wy=B6wietli=E6 wzorzec, potem si=EA w=B3a=B6=
ciwie=20
ustawi=E6 po czym wy=B6wietla=E6 zdj=EAcie dbaj=B1c o niezmienianie pozyc=
ji...

Tylko wyja=B6nij mi w jaki spos=F3b wyr=F3wnuje ci ta kalibracja=20
nier=F3wnomierno=B6=E6 o=B6wietlenia powierzchni ekranu (nieuniknion=B1 w=
=20
monitorach LCD)? Bo jako=B6 w o=B6miobitowych monitorach powszechnego u=BF=
ytku=20
nie widz=EA mechanizm=F3w do uczynienia tego.

Jasne, zawsze jako=B6 trzeba sobie radzi=E6 (jak stwierdzi=B3 baca zawi=B1=
zuj=B1c=20
buta d=BFd=BFownic=B1) ale kupowanie kalibratora za p=F3=B3tora tysi=B1ca=


(w wersji=20


mo=BFliwie taniej) do kalibrowania monitora za cztery st=F3wy to troch=EA=


bez=20


sensu jest - na wzorce obrazowe mo=BFna taniej (w zasadzie za darmo) i=20
wcale nie gorzej (w pe=B3nym zakresie mo=BFliwo=B6ci sprz=EAtu) skalibrow=
a=E6. A=20
chce si=EA mie=E6 kalibracje klasy DTP - trudno, nie tylko na kalibrator =
ale=20
i na monitor trzeba si=EA szarpn=B1=E6.

--=20
Darek


18
Data: 19 listopad 2010, 20:09
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie

Autor: Waldek


Pewnie chce trafić z gamma ogólną i poszczególnych kolorów w okolicę 2.2


z rozrzutem rzędu 0.1 - bo póki co nie wie czy ma 1.6 czy 2.8. Zwykłe
obrazkowe wzorce kontrastu i programik do ustawiania gammy w karcie do
tego wystarczą. A jak chce kalibrować do druku - to jak pisałem, na
początek chyba nie ten monitor.


------------------
Dzięki za wiele informacji, które przeczytałem w waszych postach.

Oczywiście, że monitor posłuży tylko do obróbki domowej, ale chcę to robić w
sposób najlepszy, na jaki mnie stać. Będę miał kaskę na Eizo, to kupię Eizo.

Kupiłem Eye-One X-Rite i1Display LT. Na razie musi wystarczyć.

Pozdrawiam
Waldek19
Data: 19 listopad 2010, 21:56
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Fri, 19 Nov 2010 16:33:52 +0100, Tom01 napisał(a):


W dniu 10-11-19 01:26, Adam Płaszczyca pisze:


Owszem, nie. No chyba, że uważasz, że człowiek ni epotrafi myśleć.Co ma wspólnego zdolność myślenia z obiektywnymi wielkościami fizycznymi?Wybacz, ale nie bede Ci tłumaczył. Spróbuj sam pomyśleć.

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

20
Data: 19 listopad 2010, 21:58
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Fri, 19 Nov 2010 16:36:49 +0100, "Dariusz K. Ładziak" napisał(a):


Tylko wyjaśnij mi w jaki sposób wyrównuje ci ta kalibracja
nierównomierność oświetlenia powierzchni ekranu (nieuniknioną w
monitorach LCD)? Bo jakoś w ośmiobitowych monitorach powszechnego użytku
nie widzę mechanizmów do uczynienia tego.Nie wyeliminuje. A jak mi wyeliminujesz to, że na tylnej ściance aparatu
nie widzę tego, co sfotografowałem?

Widzisz, Dareczku, nie zawsze trzeba mieć super ideał. Niekiedy można się
zadowolić czymś gorszym. Ważne, żeby wiedzieć gdzie są granice i po co się
cos ulepsza.

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

21
Data: 20 listopad 2010, 00:30
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Dariusz K.

U=BFytkownik Adam P=B3aszczyca napisa=B3:


Widzisz, Dareczku, nie zawsze trzeba mie=E6 super idea=B3. Niekiedy mo=BF=


na si=EA


zadowoli=E6 czym=B6 gorszym. Wa=BFne, =BFeby wiedzie=E6 gdzie s=B1 gran=


ice i po co si=EA


cos ulepsza.Tylko po co w takim razie wywala=E6 kas=EA na kalibrator jak si=EA i tak =
ma=20
si=EA kalibracj=EA ciut siekier=B1 ciosan=B1?

--=20
Darek


22
Data: 20 listopad 2010, 14:25
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Sat, 20 Nov 2010 00:30:15 +0100, "Dariusz K. Ładziak" napisał(a):


Widzisz, Dareczku, nie zawsze trzeba mieć super ideał. Niekiedy można się
zadowolić czymś gorszym. Ważne, żeby wiedzieć gdzie są granice i po co się
cos ulepsza.Tylko po co w takim razie wywalać kasę na kalibrator jak się i tak ma
się kalibrację ciut siekierą ciosaną?Po to, żeby mieć znacznie lepiej, niż bez tego kalibratora.

To mniej więcej tak samo, jak do swojego starego auta kupuje dobre i drogie
opony. Też można powiedzieć, że przecież reszta auta nie pozwoli na to, aby
śmigało jak Porsche 911.

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

23
Data: 20 listopad 2010, 22:42
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Dariusz K.

U=BFytkownik Adam P=B3aszczyca napisa=B3:


Dnia Sat, 20 Nov 2010 00:30:15 +0100, "Dariusz K. =A3adziak" napisa=B3(=


a):
Widzisz, Dareczku, nie zawsze trzeba mie=E6 super idea=B3. Niekiedy m=


o=BFna si=EA


zadowoli=E6 czym=B6 gorszym. Wa=BFne, =BFeby wiedzie=E6 gdzie s=B1 gr=


anice i po co si=EA


cos ulepsza.Tylko po co w takim razie wywala=E6 kas=EA na kalibrator jak si=EA i t=


ak ma


si=EA kalibracj=EA ciut siekier=B1 ciosan=B1?Po to, =BFeby mie=E6 znacznie lepiej, ni=BF bez tego kalibratora.Ale nie mo=BFna mie=E6 lepiej - rozdzielczo=B6=E6 regulacji obiektu=20
kalibrowanego jest o ponad dwa rz=EAdy wielko=B6ci gorsza od rozdzielczo=B6=
ci=20
kalibracji - mo=BFesz tylko wsp=F3=B3czynnik gamma przestawi=E6 i to grub=
ym=20
krokiem, "krzywa" jest raczej schodkami... O swobodnym kszta=B3towaniu=20
krzywych charakterystycznych dla ka=BFdego kwadratu 32x32 piksele to=20
mo=BFesz tylko poma=BFy=E6 - nie da si=EA monitora za cztery st=F3wki ska=
librowa=E6=20
tak jak mo=BFna porz=B1dny monitor DTP skalibrowa=E6 kalibratorem za dwa =

tysi=B1ce. Praktycznie wszystkie zalety kalibratora si=EA marnuj=B1 - r=F3=
wnie=20
dobrze mo=BFna gamm=EA poustawia=E6 na podstawie wzorc=F3w obrazu, najlep=
szy=20
kalibrator z monitora klasy domowo - biurowej ci wi=EAcej nie wyci=B6nie.=


--=20
Darek


24
Data: 20 listopad 2010, 23:47
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Marek Wysz

W dniu 2010-11-20 22:42, "Dariusz K. Ładziak" pisze:Ale nie można mieć lepiej - rozdzielczość regulacji obiektu
kalibrowanego jest o ponad dwa rzędy wielkości gorsza od rozdzielczości
kalibracji - możesz tylko współczynnik gamma przestawić i to grubym
krokiem, "krzywa" jest raczej schodkami... O swobodnym kształtowaniu
krzywych charakterystycznych dla każdego kwadratu 32x32 piksele to
możesz tylko pomażyć - nie da się monitora za cztery stówki skalibrować
tak jak można porządny monitor DTP skalibrować kalibratorem za dwa
tysiące. Praktycznie wszystkie zalety kalibratora się marnują - równie
dobrze można gammę poustawiać na podstawie wzorców obrazu, najlepszy
kalibrator z monitora klasy domowo - biurowej ci więcej nie wyciśnie.


Mam dziwne wrażenie, że mocno koloryzujesz.
Podaj może przykład monitora w którym swobodnie kształtujesz
charakterystyki dla każdego kwadratu 32x32 piksele i sposób, w jaki go
kalibrujesz. Bo mam dziwne wrażenie, że pole 32x32 piksele będzie
mniejsze od rozmiaru pola pomiarowego kalibratora. Co więcej - dla
typowej rozdzielczości monitora 1600x1200 oddzielne kalibrowanie każdego
pola 32 x32 piksele z osobna oznaczałoby konieczność skalibrowania ponad
1800 pól - nawet gdyby oprogramowanie kalibratora miało taka możliwość -
trochę by taka procedura trwała...

--
Pozdrawiam!
Marek Wyszomirski (wyszomir@toya.net.pl)

25
Data: 21 listopad 2010, 02:09
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Sat, 20 Nov 2010 22:42:55 +0100, "Dariusz K. Ładziak" napisał(a):


krokiem, "krzywa" jest raczej schodkami... O swobodnym kształtowaniu
krzywych charakterystycznych dla każdego kwadratu 32x32 piksele to
możesz tylko pomażyć - nie da się monitora za cztery stówki skalibrować
tak jak można porządny monitor DTP skalibrować kalibratorem za dwa
tysiące. Praktycznie wszystkie zalety kalibratora się marnują - równie
dobrze można gammę poustawiać na podstawie wzorców obrazu, najlepszy
kalibrator z monitora klasy domowo - biurowej ci więcej nie wyciśnie.Tak, oczywiście. Dobrze, że mój monitor o tym wszystkim nie wie....

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

26
Data: 21 listopad 2010, 16:52
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Dariusz K.

U=BFytkownik Marek Wyszomirski napisa=B3:


W dniu 2010-11-20 22:42, "Dariusz K. =A3adziak" pisze:Ale nie mo=BFna mie=E6 lepiej - rozdzielczo=B6=E6 regulacji obiektu
kalibrowanego jest o ponad dwa rz=EAdy wielko=B6ci gorsza od rozdzielc=


zo=B6ci


kalibracji - mo=BFesz tylko wsp=F3=B3czynnik gamma przestawi=E6 i to g=


rubym


krokiem, "krzywa" jest raczej schodkami... O swobodnym kszta=B3towaniu=
krzywych charakterystycznych dla ka=BFdego kwadratu 32x32 piksele to
mo=BFesz tylko poma=BFy=E6 - nie da si=EA monitora za cztery st=F3wki =


skalibrowa=E6


tak jak mo=BFna porz=B1dny monitor DTP skalibrowa=E6 kalibratorem za d=


wa


tysi=B1ce. Praktycznie wszystkie zalety kalibratora si=EA marnuj=B1 - =


r=F3wnie


dobrze mo=BFna gamm=EA poustawia=E6 na podstawie wzorc=F3w obrazu, naj=


lepszy


kalibrator z monitora klasy domowo - biurowej ci wi=EAcej nie wyci=B6n=


ie.
Mam dziwne wra=BFenie, =BFe mocno koloryzujesz.
Podaj mo=BFe przyk=B3ad monitora w kt=F3rym swobodnie kszta=B3tujesz
charakterystyki dla ka=BFdego kwadratu 32x32 piksele i spos=F3b, w jaki=
go
kalibrujesz. Bo mam dziwne wra=BFenie, =BFe pole 32x32 piksele b=EAdzie=
mniejsze od rozmiaru pola pomiarowego kalibratora. Co wi=EAcej - dla
typowej rozdzielczo=B6ci monitora 1600x1200 oddzielne kalibrowanie ka=BF=


dego


pola 32 x32 piksele z osobna oznacza=B3oby konieczno=B6=E6 skalibrowani=


a ponad


1800 p=F3l - nawet gdyby oprogramowanie kalibratora mia=B3o taka mo=BFl=


iwo=B6=E6 -


troch=EA by taka procedura trwa=B3a...Akurat te par=EA tysi=EAcy p=F3l to jest kalibrowane nie kalibratorem=20
u=BFytkownika a fabrycznie - jak zacznie si=EA rozje=BFd=BFa=E6 to trzeba=


serwis=20


nawiedzi=E6. A to =BFe pole kalibrowane jest mniejsze od pola kalibratora=


to=20


=BFaden problem - kto ka=BFe =B6wieci=E6 czym=B6 innym poza polem kalibro=
wanym?=20
Nie pami=EAtam teraz dok=B3adnie, mo=BFe 32x32, mo=BFe 64x64 ale takimi m=
a=B3ymi=20
kawa=B3kami kalibrowana jest nier=F3wnomierno=B6=E6 ekranu - na to nak=B3=
ada si=EA=20
codzienn=B1 kalibracj=EA kontrastu, gammy i koloru robion=B1 ju=BF przez =

u=BFytkownika. Monitory tej klasy maj=B1 zupe=B3nie inne kontrolery, z=20
pami=EAci=B1 do zapisywania kalibracji ka=BFdego kawa=B3ka ekranu osobno,=


z=20


szesnastobitowym sterowaniem ka=BFdego koloru - nieprzypadkowo kosztuj=B1=
=20
ile kosztuj=B1. A jak zwyk=B3y biurowo - domowy monitor trafi si=EA z=20
nier=F3wnym (a zawsze jest mniej czy wi=EAcej nier=F3wne) oddawaniem barw=


i=20


kontrastu na powierzchni to kalibracja jest bezsilna - nie ma=20
mechanizm=F3w pozwalaj=B1cych to skompensowa=E6.

--=20
Darek


27
Data: 21 listopad 2010, 18:41
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Marek Wysz

W dniu 2010-11-21 16:52, "Dariusz K. Ładziak" pisze:Ale nie można mieć lepiej - rozdzielczość regulacji obiektu
kalibrowanego jest o ponad dwa rzędy wielkości gorsza od rozdzielczości
kalibracji - możesz tylko współczynnik gamma przestawić i to grubym
krokiem, "krzywa" jest raczej schodkami... O swobodnym kształtowaniu
krzywych charakterystycznych dla każdego kwadratu 32x32 piksele to
możesz tylko pomażyć - nie da się monitora za cztery stówki skalibrować
tak jak można porządny monitor DTP skalibrować kalibratorem za dwa
tysiące. Praktycznie wszystkie zalety kalibratora się marnują - równie
dobrze można gammę poustawiać na podstawie wzorców obrazu, najlepszy
kalibrator z monitora klasy domowo - biurowej ci więcej nie wyciśnie.


Mam dziwne wrażenie, że mocno koloryzujesz.
Podaj może przykład monitora w którym swobodnie kształtujesz
charakterystyki dla każdego kwadratu 32x32 piksele i sposób, w jaki go
kalibrujesz. Bo mam dziwne wrażenie, że pole 32x32 piksele będzie
mniejsze od rozmiaru pola pomiarowego kalibratora. Co więcej - dla
typowej rozdzielczości monitora 1600x1200 oddzielne kalibrowanie każdego
pola 32 x32 piksele z osobna oznaczałoby konieczność skalibrowania ponad
1800 pól - nawet gdyby oprogramowanie kalibratora miało taka możliwość -
trochę by taka procedura trwała...Akurat te parę tysięcy pól to jest kalibrowane nie kalibratorem
użytkownika a fabrycznie - jak zacznie się rozjeżdżać to trzeba serwis
nawiedzić.Czyli piszesz, że swobodnie kształtujesz charakterystyki w serwisie
fabrycznym... To trochę przypomina swobodny dobór koloru samochodu w
dawnych czasach u Forda.


A to że pole kalibrowane jest mniejsze od pola kalibratora to
żaden problem - kto każe świecić czymś innym poza polem kalibrowanym?
Nie pamiętam teraz dokładnie, może 32x32, może 64x64 ale takimi małymi
kawałkami kalibrowana jest nierównomierność ekranu - na to nakłada się
codzienną kalibrację kontrastu, gammy i koloru robioną już przez
użytkownika.Czyli nie wiadomo, czy pole 32x32, czy może o powierzchni 4x większej...
Do tego jak teraz piszesz 'kalibrowana jest nierównomierność ekranu'. To
w końcu moze zdecyduj, czy oddzielnie w tych małych polach swobodnie
kształtowane są charakterystyki, czy po prostu regulowana jest
intensywność podświetlania? Bo między jednym a drugim jest jednak pewna
różnica...


Monitory tej klasy mają zupełnie inne kontrolery, z
pamięcią do zapisywania kalibracji każdego kawałka ekranu osobno,To, że maja wewnętrzną pamieć do zapisywania LUT i możliwość jej
modyfikacji nie oznacza jeszcze, ze dla każdego kawałka ekranu możesz te
charakterystyki kształtować osobno. Wiem o monitorach, które maja
możliwość wyrównywania podświetlania dla różnych fragmentów ekranu (nie
sprawdzałem jak dużych ale wydaje mi się, że jednak znacznie większych
niż wspominane przez Ciebie kawałki 32x32 piksele), nie słyszałem
natomiast o monitorach, które dla różnych fragmentów ekranu miałyby
oddzielne pamięci tablic LUT. Ty wspominałeś, że te nadające się do
obróbki fotografii mają - dlatego poprosiłem Cie o konkretny przykład w
nadziei, ze się czegoś ciekawego dowiem. Niestety zamaist przykładu mamy
kolejne ogólniki - i to nie wiem, na ile zgodne ze stanem faktycznym.


z
szesnastobitowym sterowaniem każdego koloru - nieprzypadkowo kosztują
ile kosztują. A jak zwykły biurowo - domowy monitor trafi się z
nierównym (a zawsze jest mniej czy więcej nierówne) oddawaniem barw i
kontrastu na powierzchni to kalibracja jest bezsilna - nie ma
mechanizmów pozwalających to skompensować.


Nad tym, czy kalibracja taniego monitora biurowego ma sens rzeczywiście
można się zastanawiać. Natomiast nadal mam wrażenie, że przeceniasz
możliwości monitorów dedykowanych do obróbki grafiki. One znacznie
wierniej od monitorów biurowych pokazują kolory, ale możliwości
opisywanych pzrez Ciebie znaczna większość ich (jeśli nie wszystkie)
chyba jednak nie posiada.

--
Pozdrawiam!
Marek Wyszomirski (wyszomir@toya.net.pl)

28
Data: 21 listopad 2010, 20:11
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Sun, 21 Nov 2010 16:52:15 +0100, "Dariusz K. Ładziak" napisał(a):Akurat te parę tysięcy pól to jest kalibrowane nie kalibratorem
użytkownika a fabrycznie - jak zacznie się rozjeżdżać to trzeba serwis
nawiedzić. A to że pole kalibrowane jest mniejsze od pola kalibratora to
żaden problem - kto każe świecić czymś innym poza polem kalibrowanym?
Nie pamiętam teraz dokładnie, może 32x32, może 64x64 ale takimi małymi
kawałkami kalibrowana jest nierównomierność ekranu - na to nakłada się
codzienną kalibrację kontrastu, gammy i koloru robioną już przezWiesz, dalej opisujesz jak się stroi bolid formuły 1, kiedy ktoś pytał,
gdzie mu zbieżność w jego dupowozie ustawią.

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

29
Data: 21 listopad 2010, 21:51
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Dariusz K.

U=BFytkownik Adam P=B3aszczyca napisa=B3:


Dnia Sun, 21 Nov 2010 16:52:15 +0100, "Dariusz K. =A3adziak" napisa=B3(=


a):

Akurat te par=EA tysi=EAcy p=F3l to jest kalibrowane nie kalibratorem
u=BFytkownika a fabrycznie - jak zacznie si=EA rozje=BFd=BFa=E6 to trz=


eba serwis


nawiedzi=E6. A to =BFe pole kalibrowane jest mniejsze od pola kalibrat=


ora to


=BFaden problem - kto ka=BFe =B6wieci=E6 czym=B6 innym poza polem kali=


browanym?


Nie pami=EAtam teraz dok=B3adnie, mo=BFe 32x32, mo=BFe 64x64 ale takim=


i ma=B3ymi


kawa=B3kami kalibrowana jest nier=F3wnomierno=B6=E6 ekranu - na to nak=


=B3ada si=EA


codzienn=B1 kalibracj=EA kontrastu, gammy i koloru robion=B1 ju=BF prz=


ezWiesz, dalej opisujesz jak si=EA stroi bolid formu=B3y 1, kiedy kto=B6 =


pyta=B3,


gdzie mu zbie=BFno=B6=E6 w jego dupowozie ustawi=B1.To mu odpowiedzia=B3em =BFe wystarczy wzorc=F3w w postaci obrazka poszuka=
=E6 i=20
krzywymi gamma pomajstrowa=E6 - za darmo a kalibratorem i tak lepiej na=20
tym monitorze nie zrobi. Co ci da =B6wiat=B3omierz z pomiarem punktowym j=
ak=20
b=EAdziesz fotografowa=B3 aparatem =A3omo? Czym ustawisz okre=B6lon=B1 pr=
ecyzyjnym=20
=B6wiat=B3omierzem ekspozycj=EA jak tam masz tylko s=B3oneczko i chmurk=EA=


jako=20


rodzaje przys=B3ony?

--=20
Darek


30
Data: 21 listopad 2010, 23:30
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Sun, 21 Nov 2010 21:51:26 +0100, "Dariusz K. Ładziak" napisał(a):


Wiesz, dalej opisujesz jak się stroi bolid formuły 1, kiedy ktoś pytał,
gdzie mu zbieżność w jego dupowozie ustawią.To mu odpowiedziałem że wystarczy wzorców w postaci obrazka poszukać i
krzywymi gamma pomajstrować - za darmo a kalibratorem i tak lepiej naNie wystarczy. Tak samo jak zbieżności nie ustawisz dobrze 'na oko'.

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

31
Data: 22 listopad 2010, 10:41
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Dariusz K.

U=BFytkownik Adam P=B3aszczyca napisa=B3:


Dnia Sun, 21 Nov 2010 21:51:26 +0100, "Dariusz K. =A3adziak" napisa=B3(=


a):
Wiesz, dalej opisujesz jak si=EA stroi bolid formu=B3y 1, kiedy kto=B6=


pyta=B3,


gdzie mu zbie=BFno=B6=E6 w jego dupowozie ustawi=B1.To mu odpowiedzia=B3em =BFe wystarczy wzorc=F3w w postaci obrazka posz=


uka=E6 i


krzywymi gamma pomajstrowa=E6 - za darmo a kalibratorem i tak lepiej n=


aNie wystarczy. Tak samo jak zbie=BFno=B6ci nie ustawisz dobrze 'na oko'=


=2E

A widzia=B3e=B6 chocia=BF raz w =BFyciu stanowisko do ustawiania zbie=BFn=
o=B6ci?=20
Takie produkcyjne, w fabryce kineskop=F3w? Bo ja owszem, inne badziewne=20
rozwi=B1zania w owej fabryce te=BF widzia=B3em i zapewniam cie =BFe zbie=BF=
no=B6=E6 w=20
kineskopach telewizyjnych (mo=BFe w monitorowych specjalnego przeznaczeni=
a=20
robiono to inaczej) ustawiana by=B3a dok=B3adnie tak jak s=B1dzisz =BFe s=
i=EA nie=20
da - na oko. Zak=B3ada=B3 facio kineskop na stanowisko, rozgrzewa=B3, wci=
ska=B3=20
stoper i mia=B3 dziewi=EA=E6dziesi=B1t sekund na kr=EAcenie trzema ga=B3a=
mi - jak mu=20
si=EA uda=B3o magnesy korekcyjne ustawi=E6 tak =BFe by=B3 z obrazu zadowo=
lony to=20
kineskop szed=B3 do producenta telewizor=F3w, jak stoper zabrz=EAcza=B3 -=
=20
kineskop szed=B3 do Bomisu (i inni go tak samo na oko p=F3=BCniej regulow=
ali).

--=20
Darek


32
Data: 22 listopad 2010, 11:50
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Tom01

W dniu 10-11-22 10:41, "Dariusz K. Ładziak" pisze:


Zakładał facio kineskop na stanowisko, rozgrzewał, wciskał
stoper i miał dziewięćdziesiąt sekund na kręcenie trzema gałamiW monitorach wyższej klasy, już na etapie składania, technik wtykał
paski z materiałem magnetycznym między bańkę a cewki odchylania.
Oczywiście tam gdzie uznał za stosowne.

--
Tomasz Jurgielewicz
Masz ochotę zapytać mnie o monitory specjalistyczne?
Masz problem z kolorem? Wal śmiało!
monitory.mastiff.pl, gg: 189335, skype: zpkmastif

33
Data: 22 listopad 2010, 20:24
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Adam Płasz

Dnia Mon, 22 Nov 2010 10:41:32 +0100, "Dariusz K. Ładziak" napisał(a):Nie wystarczy. Tak samo jak zbieżności nie ustawisz dobrze 'na oko'.A widziałeś chociaż raz w życiu stanowisko do ustawiania zbieżności?
Takie produkcyjne, w fabryce kineskopów? Bo ja owszem, inne badziewne
rozwiązania w owej fabryce też widziałem i zapewniam cie że zbieżność wA wiesz, że ja dalej o porównaniu do samochodu?
Chyba nie...

--


___________ (R)


/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688


___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna


_______/ /_ gg: 3524356


___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl

34
Data: 23 listopad 2010, 01:36
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Dariusz K.

U=BFytkownik Tom01 napisa=B3:


W dniu 10-11-22 10:41, "Dariusz K. =A3adziak" pisze:


Zak=B3ada=B3 facio kineskop na stanowisko, rozgrzewa=B3, wciska=B3
stoper i mia=B3 dziewi=EA=E6dziesi=B1t sekund na kr=EAcenie trzema ga=B3=


amiW monitorach wy=BFszej klasy, ju=BF na etapie sk=B3adania, technik wtyk=


a=B3


paski z materia=B3em magnetycznym mi=EAdzy ba=F1k=EA a cewki odchylania=


=2E


Oczywi=B6cie tam gdzie uzna=B3 za stosowne.Nadal pod kontrol=B1 w=B3asnego wzroku? Czyli zn=F3w Adamowe twierdzenie =
=BFe=20
"si=EA nie da" le=BFy...

--=20
Darek


35
Data: 24 grudzień 2010, 04:34
Temat:

Re: kalibracja monitora - urządzenie?

Autor: Michał?=

Waldek napisał(a):


Witam forumowiczów,
proszę o poradę nt. kalibratora do monitora Compaq P1220, na którym


obrabiam


zdjęcia: kupić Spyder 3 express czy Pantone Huey lub Pantone Huey Pro?


Wiem,


że lepiej kupić coś z serii Eye-One, ale to wydatek 2x większy.

Waldek
oo temat powiedzmy przerabiałem ale nie mam o nim pojęcia ;)
(nie jestem grafikiem - ja robie kod(czasami) )


mam ze 20 jako tako sprawnych takich (lub podobnych monitorów,
na oko to to to samo - 22' 2048x1536@85, CQ/HP lub iiyamy 510/512/514).
(z 15 już padło).

na czymś takim: "ColorMunki Create" było to robione
tylko ja twierdze że to się nie nadaje, ale się nie znam :)


idea była taka: skalibrować CRT do LCD i żeby biały był biały
i szary szary, i każdy monitor taki sam.

generalnie działa.


pierwsze - nie jestem przekonany czy to ma 8 bit !, bo to CRT
a karta graf ma 10 bit przetwornika od wielu wielu lat.

dwa, to działa - ustawia dobrą biel, tylko z LCD daje sobie radę
a na CRT się czasami wiesza i trzeba czekać.

trzy, nie wiem czy ten P1220 jeszcze sprawny bo lata lecą a one
ze 4 lata już mają, cena rynkowa tych monitorów to z 200pln max.
Iyyamy są trwalsze - ale zasilacze padały CQ/HP robią blura po latach.

ale i tak mało jaki LCD to goni kolorami (zwłaszcza iiyamę 514 - tylko
tam był inny kineskop chyba 510 i 512 miały ten sam).

i o zgrozo ekrany na matrycach IPS/PVA/cPVA daje się tym dokalibrować
do CRT (CRT jako 2 monitor).

btw unikać wynalazku cPVA - to prawie jak TN

a TN to się do outlooka nawet nie nadaje ;)


pozdrawiam.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/


Tematy powiązane z kalibracja monitora - urządzenie:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24