Ochrona

1
Data: 11 październik 2003, 21:42
Temat:

Ochrona

Autor: Basia Kule

Ciekawi mnie jedna rzecz. Jeśli mam u siebie w ogrodzie roslinę, pozyskaną z
legalnego źródła, ale pod ochroną prawną, i jeśli przylezie jakieś bydlę i
ją zniszczy - czy podleha karze za złamanie prawa? I jaka w ogóle jest taka
kara?

Pozdrawiam, Basia.2
Data: 11 październik 2003, 21:59
Temat:

Odp: Ochrona

Autor: Janusz Cza


Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:bm9mq4$7m9$2@atlantis.news.tpi.pl...


Ciekawi mnie jedna rzecz. Jeśli mam u siebie w ogrodzie roslinę, pozyskaną


z


legalnego źródła, ale pod ochroną prawną, i jeśli przylezie jakieś bydlę i
ją zniszczy - czy podleha karze za złamanie prawa? I jaka w ogóle jest


taka


kara?A batem bydlę!!! :-)
Pozdrawiam :-)
Janusz3
Data: 11 październik 2003, 23:04
Temat:

Re: Ochrona

Autor: Irek Zablo


"Janusz Czapski" schrieb im Newsbeitrag
news:bm9ng4$ag7$1@atlantis.news.tpi.pl...Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
z
> legalnego źródła, ale pod ochroną prawną, i jeśli przylezie jakieś bydlę


i


> ją zniszczy - czy podleha karze za złamanie prawa? I jaka w ogóle jest
taka
> kara?

A batem bydlę!!! :-)
Pozdrawiam :-)
Janusz


Kochalbym Cie bardziej, gdybys mowil powaznie. Ostatnio idac do przedszkola
po syna jakies dziecko usilowalo mi wcisnac lisc, niby bilet wstepu.
zwrocilem uwage, ze w ten sposob niszczy rosline. Akurat nadeszla jakas
popieprzona mamuska i zarzucila mi, ze przesadzam. I tak rosnie jeszcze
jeden bezstresowo wychowany bachor. Wyrazilem glosno moj brak zdziwienia,
skad wrodzona glupota tego malego beclawa. Humor poprawil mi junior
Zablocki: "Tato, te niemieckie dzieci sa jakies durne - mowia, ze derenia
jesc nie wolno". Politycznie poprawnych uprzedzam, zeby sie nie pozapluwali
w uwagach na temat mojego polskiego szowinizmu. Litanie do najswietszego
serca uslyszalem juz od mojej niemieckiej Zony, po tym jak Alexander
powtorzyl to jedzac konfiture z derenia. Takie france jak ta mamuska
wychowuja durni niszczacych nature.

tato Irek


4
Data: 12 październik 2003, 22:56
Temat:

Odp: Ochrona

Autor: Elfir


Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:bm9mq4$7m9$2@atlantis.news.tpi.pl...


Ciekawi mnie jedna rzecz. Jeśli mam u siebie w ogrodzie roslinę, pozyskaną


z


legalnego źródła, ale pod ochroną prawną, i jeśli przylezie jakieś bydlę i
ją zniszczy - czy podleha karze za złamanie prawa? I jaka w ogóle jest


taka


kara?Nie. Rosliny bedace pod ochrona, ale uprawiane na terenach ogrodow
prywatnych nie podlegaja ochronie. Tylko te z naturalnych stanowisk. Inaczej
nigdy bys nie mogla wstawic do wazonu bukietu z konwali ;-)

Elfir5
Data: 12 październik 2003, 23:23
Temat:

Odp: Ochrona

Autor: Janusz Cza


Użytkownik Elfir w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:bmcfia$5oo$2@atlantis.news.tpi.pl...


nigdy bys nie mogla wstawic do wazonu bukietu z konwali ;-)A po co wstawiać do wazonu bukiet z konwalii?? Przecież to śmierdzi! :-(
Pozdrawiam :-)
Janusz6
Data: 13 październik 2003, 10:05
Temat:

Re: Ochrona

Autor: Basia Kule


"Janusz Czapski" wrote in message
news:bmcgqp$ls2$1@nemesis.news.tpi.pl...Użytkownik Elfir w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:bmcfia$5oo$2@atlantis.news.tpi.pl...

> nigdy bys nie mogla wstawic do wazonu bukietu z konwali ;-)

A po co wstawiać do wazonu bukiet z konwalii?? Przecież to śmierdzi! :-(Janusz! Narażasz się!

Pozdrawiam, Basia.

7
Data: 13 październik 2003, 10:06
Temat:

Re: Ochrona

Autor: Basia Kule


"Elfir" wrote in message
news:bmcfia$5oo$2@atlantis.news.tpi.pl...Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:bm9mq4$7m9$2@atlantis.news.tpi.pl...
> Ciekawi mnie jedna rzecz. Jeśli mam u siebie w ogrodzie roslinę,


pozyskaną


z
> legalnego źródła, ale pod ochroną prawną, i jeśli przylezie jakieś bydlę


i


> ją zniszczy - czy podlega karze za złamanie prawa? I jaka w ogóle jest
taka
> kara?

Nie. Rosliny bedace pod ochrona, ale uprawiane na terenach ogrodow
prywatnych nie podlegaja ochronie. Tylko te z naturalnych stanowisk.


Inaczej


nigdy bys nie mogla wstawic do wazonu bukietu z konwalii ;-)No to mnie zmartwiłaś - chciałam trochę postraszyć sąsiadów wycinających mi
pędy kwitnącego bluszczu;-)

Pozdrawiam, Basia.8
Data: 13 październik 2003, 10:22
Temat:

Odp: Ochrona

Autor: Janusz Cza


Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:bmdmpl$onb$3@nemesis.news.tpi.pl..."Janusz Czapski" wrote in message
news:bmcgqp$ls2$1@nemesis.news.tpi.pl...
>
> Użytkownik Elfir w wiadomości do grup dyskusyjnych
> napisał:bmcfia$5oo$2@atlantis.news.tpi.pl...
>
> > nigdy bys nie mogla wstawic do wazonu bukietu z konwali ;-)
>
> A po co wstawiać do wazonu bukiet z konwalii?? Przecież to śmierdzi! :-(

Janusz! Narażasz się!Wiem, że prawda czasami bywa bolesna i trudno się z nią pogodzić :-)))
Pozdrawiam :-)
Janusz9
Data: 13 październik 2003, 11:16
Temat:

Re: Ochrona

Autor: Jerzy Nowa

Basia Kulesz napisał(a):


"Elfir" wrote in message
news:bmcfia$5oo$2@atlantis.news.tpi.pl...
> Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
> dyskusyjnych napisał:bm9mq4$7m9$2@atlantis.news.tpi.pl...
> > Ciekawi mnie jedna rzecz. Jeśli mam u siebie w ogrodzie roslinę,
pozyskaną
> z
> > legalnego źródła, ale pod ochroną prawną, i jeśli przylezie jakieś bydlę
i
> > ją zniszczy - czy podlega karze za złamanie prawa? I jaka w ogóle jest
> taka
> > kara?
>
> Nie. Rosliny bedace pod ochrona, ale uprawiane na terenach ogrodow
> prywatnych nie podlegaja ochronie. Tylko te z naturalnych stanowisk.
Inaczej
> nigdy bys nie mogla wstawic do wazonu bukietu z konwalii ;-)Hmmmm. Chyba nie zrozumiałaś o co pyta Basia.
Czymś innym są gatunki prawnie chronione (we własnym ogrodzie) a czymś innym ochrona przyrody.


No to mnie zmartwiłaś - chciałam trochę postraszyć sąsiadów wycinających mi
pędy kwitnącego bluszczu;-)Nie martw się Basiu. Możesz ich postraszyć tym:
cyt.:
"USTAWA z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (w brzmieniu obowiązującym od 1 I 2002 r.)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu.
Art. 2.
1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników, a w
szczególności:
1) dziko występujących roślin lub zwierząt,
2) siedlisk przyrodniczych,
3) siedlisk gatunków chronionych roślin lub zwierząt,
4) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia,
5) roślin lub zwierząt, objętych ochroną na podstawie odrębnych przepisów,
6) przyrody nieożywionej,
7) krajobrazu.,
8) zieleni w miastach i wsiach.
2. Ochrona przyrody ma na celu:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
2) zachowanie różnorodności biologicznej,
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego,
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu,
4a) ochronę zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochronę drzew oraz krzewów,
5) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także innych zasobów przyrody i jej składników,
6) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
Art. 2a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) banku genów - rozumie się przez to ośrodek gdzie genotypy są przechowywane poza ich naturalnym środowiskiem, wyposażony w niezbędne budowle i
urządzenia,
1a) drzewostanie o charakterze parkowym - rozumie się przez to zespoły drzew i innej roślinności ukształtowane funkcjonalnie i plastycznie, mające wartość
zabytkową w rozumieniu ustawy o ochronie dóbr kultury, przestrzenno-plastyczną lub przyrodniczą,
2) korytarzu ekologicznym - rozumie się przez to obszar pomiędzy dwoma lub wieloma obszarami chronionymi, niezabudowany, umożliwiający migracje roślin i
zwierząt,
3) ochronie ścisłej - rozumie się przez to całkowite zaniechanie ingerencji człowieka w stan ekosystemów i składników przyrody,
4) ochronie częściowej - rozumie się przez to czynną ochronę ekosystemów i składników przyrody w celu przywrócenia stanu naturalnego lub ich utrzymania
w stanie zbliżonym do naturalnego,
5) ochronie krajobrazowej - rozumie się przez to zrównoważony rozwój obszaru oraz zachowanie cech charakterystycznych krajobrazu,
6) ogrodzie botanicznym - rozumie się przez to wydzielony, odpowiednio wyposażony, zagospodarowany i urządzony teren, będący miejscem uprawy roślin
różnych stref klimatycznych i środowisk życia lub roślin określonego rodzaju oraz związanej z tym działalności naukowo- badawczej,
dydaktyczno-wychowawczej, popularyzatorskiej i rekreacyjnej,
7) ogrodzie zoologicznym - rozumie się przez to odpowiednio urządzony i zagospodarowany teren wraz z budynkami i budowlami trwale z gruntem związanymi,
gdzie zwierzęta należące do gatunków dziko żyjących przetrzymywane są w celu pokazów publicznych przez co najmniej siedem dni w roku, za wyjątkiem
cyrków i sklepów zoologicznych,
8) otulinie - rozumie się przez to strefę ochronną wyznaczoną indywidualnie dla określonej formy ochrony przyrody zabezpieczającą ją przed zagrożeniami
zewnętrznymi,
9) planie ochrony - rozumie się przez to podstawowy dokument opracowywany dla wskazanych form ochrony przyrody zawierający opis formy ochrony oraz
cele prowadzenia działań ochronnych, katalog zadań i sposobów ich wykonania,
10) roślinie - rozumie się przez to wybrany element królestwa roślin lub królestwa grzybów,
11) siedlisku przyrodniczym - rozumie się przez to obszar lądowy lub wodny, naturalny lub półnaturalny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne,
abiotyczne i biotyczne,
12) siedlisku roślin lub siedlisku zwierząt - rozumie się przez to obszar występowania gatunków roślin lub zwierząt,
13) starodrzewiu - rozumie się przez to drzewostan lub pojedyncze drzewa, które przekroczyły fazę kulminacji przyrostu lub osiągnęły wiek rębności w
rozumieniu przepisów o gospodarce leśnej,
14) środowisku przyrodniczym - rozumie się przez to krajobrazy wraz z tworami przyrody nieożywionej, naturalne i przekształcone siedliska przyrodnicze wraz
z występującymi w nich roślinami i zwierzętami,
14a) terenach zieleni - rozumie się przez to znajdujące się na terenach miast i wsi o zwartej zabudowie tereny przeznaczone na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, zdrowotne, dydaktyczno-wychowawcze i estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, bulwary, promenady, ogrody
jordanowskie, ogrody botaniczne i zoologiczne, ogrody etnograficzne, wystawy ogrodnicze i rolne, ogrody zabytkowe, cmentarze grzebalne i niegrzebalne,
grzebowiska zwierząt, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje, ogrody przydomowe i zieleń osiedlową,
14b) walorach krajobrazowych - rozumie się przez to wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu oraz związanych z nim elementów przyrodniczych,
ukształtowane przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka,
15) właściwym stanie siedliska - rozumie się przez to stan, w którym naturalny zasięg siedliska oraz tereny mieszczące się w obrębie tego zasięgu są stałe lub
zwiększają się, a specyficzna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją i będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
stan tworzących go gatunków roślin lub zwierząt jest właściwy,
16) właściwym stanie gatunku - rozumie się przez to stan, w którym dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku wskazują, że gatunek utrzymuje się w
skali długoterminowej jako trwały składnik swojego siedliska, zasięg gatunku nie zmniejsza się ani też nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz istnieje i będzie istniało w przyszłości siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać te populacje przez dłuższy czas,
16a) zadrzewieniach - rozumie się przez to pojedyncze drzewa lub krzewy lub ich skupiska, niestanowiące zbiorowisk leśnych, ani terenów zieleni, wraz z
zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej, usytuowane na terenach użytkowanych rolniczo, spełniające cele ochronne, produkcyjne i
społeczno-kulturowe,
17) zagrożeniach zewnętrznych - rozumie się przez to czynniki mogące wywołać zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych w składnikach
chronionej przyrody, wynikające z działalności człowieka lub z przyczyn naturalnych.
Art. 3.
Ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego obywatela, organów administracji publicznej, a także jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych i fizycznych
prowadzących działalność wpływającą na przyrodę."

cyt.:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz
za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów. (Dz. U. Nr 113, poz. 1074)

Na podstawie art. 47l ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) tryb nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, za usuwanie drzew lub krzewów bez
wymaganego zezwolenia;
2) przypadki zawieszenia obowiązku uiszczenia kar, o których mowa w pkt 1;
3) współczynniki różnicujące wysokość kar, o których mowa w pkt 1, nakładanych na osoby fizyczne.
§ 2. 1. Karę pieniężną nakłada się po stwierdzeniu usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczeniu terenu zieleni albo drzewa lub
krzewu, oraz po przeprowadzeniu oględzin, z których sporządza się protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie miejsca oględzin;
2) datę oględzin;
3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe sporządzającego protokół oraz uczestników oględzin;
4) ustalenia merytoryczne - dane dotyczące:
a) rodzaju, gatunku (odmiany) usuniętego lub zniszczonego drzewa,
b) wielkości obwodu pnia drzewa lub wielkości powierzchni pokrytej krzewami albo wielkości zniszczonego terenu zieleni,
c) datę usunięcia lub zniszczenia,
d) przyczynę usunięcia lub zniszczenia;
5) dane osobowe władającego nieruchomością;
6) podpisy uczestników oględzin.
3. Wydając decyzję o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej, uwzględnia się ustalenia zawarte w protokole.
§ 3. 1. Jeżeli drzewo lub krzew zniszczone zostało w stopniu rokującym zachowanie jego żywotności, a władający nieruchomością podjął działania w celu
zachowania żywotności uszkodzonego drzewa lub krzewu, postępowanie o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo
drzew lub krzewów, na pisemny wniosek władającego nieruchomością, może być zawieszone.
2. Jeżeli przez okres 3 lat od wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie
terenów zieleni albo drzew lub krzewów drzewo lub krzew zachowało żywotność, wydaje się decyzję o umorzeniu postępowania.
3. Jeżeli nastąpiła utrata żywotności drzewa lub krzewu w okresie 3 lat od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, wznawia się postępowanie w
przedmiocie nałożenia kary.
§ 4. 1. Osobom fizycznym za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia albo zniszczenie drzewa lub krzewu karę pieniężną nakłada się, stosując
jednostkowe stawki kar, przemnożone przez współczynnik 0,1.
2. Jeżeli drzewo lub krzew zachowało żywotność po zdarzeniu, na skutek którego mogło nastąpić zniszczenie, karę pieniężną nakłada się, stosując
jednostkowe stawki kar, przemnożone przez współczynnik 0,01.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.


Pozdrawiam, Jerzy--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

10
Data: 15 październik 2003, 00:08
Temat:

Odp: Ochrona

Autor: Elfir


Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:bmdmpn$onb$4@nemesis.news.tpi.pl...


No to mnie zmartwiłaś - chciałam trochę postraszyć sąsiadów wycinających


mi


pędy kwitnącego bluszczu;-)


Zaproponuj im odmiane "Arborescens" ;-)

Elfir
11
Data: 15 październik 2003, 00:09
Temat:

Odp: Ochrona

Autor: Elfir


Użytkownik Jerzy Nowak w wiadomości do
grup dyskusyjnych napisał:bmdqhg$674$1@inews.gazeta.pl...


Hmmmm. Chyba nie zrozumiałaś o co pyta Basia.
Czymś innym są gatunki prawnie chronione (we własnym ogrodzie) a czymś


innym ochrona przyrody.> No to mnie zmartwiłaś - chciałam trochę postraszyć sąsiadów wycinających


mi


> pędy kwitnącego bluszczu;-)

Nie martw się Basiu. Możesz ich postraszyć tym:Przede wszytkim Kodeksem Karnym i Cywilnym, za naruszanie cudzej wlasnosci.

Elfir12
Data: 15 październik 2003, 02:20
Temat:

Re: Ochrona

Autor: boletus


> Nie martw się Basiu. Możesz ich postraszyć tym:

Przede wszytkim Kodeksem Karnym i Cywilnym, za naruszanie cudzej


wlasnosci.Elfir
Dobry pomysł. Może pękną ze śmiechu.
Pozdrawia boletus

13
Data: 15 październik 2003, 09:37
Temat:

Re: Ochrona

Autor: Basia Kule


"Elfir" wrote in message
news:bmhtrs$lj0$5@atlantis.news.tpi.pl...Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:bmdmpn$onb$4@nemesis.news.tpi.pl...

> No to mnie zmartwiłaś - chciałam trochę postraszyć sąsiadów wycinających
mi
> pędy kwitnącego bluszczu;-)
Zaproponuj im odmiane "Arborescens" ;-)Ja nie wiem, czy byliby w stanie świerka od klonu odróżnić:-)
A 'Arborescens' sobie na szczęście wyhodowałam i rośnie w "bezpiecznym"
miejscu.

Pozdrawiam, Basia..14
Data: 15 październik 2003, 09:52
Temat:

Re: Odp: Ochrona

Autor: Jerzy Nowa

Elfir napisał(a):


Użytkownik Jerzy Nowak
> Hmmmm. Chyba nie zrozumiałaś o co pyta Basia.
> Czymś innym są gatunki prawnie chronione (we własnym ogrodzie) a czymś
innym ochrona przyrody.
>
> > No to mnie zmartwiłaś - chciałam trochę postraszyć sąsiadów wycinających
mi
> > pędy kwitnącego bluszczu;-)
>
> Nie martw się Basiu. Możesz ich postraszyć tym:

Przede wszytkim Kodeksem Karnym i Cywilnym, za naruszanie cudzej wlasnosci.
Elfirko czy masz na myśli jakieś konkretne paragrafy ( jeśli tak to je zacytuj) czy też książki jako takie?


I co Basia ma nimi w nich rzucać? Dobrze wnioskuję?
;-)))

pozdr. Jerzy
PS
Podejrzewam, ze ci co obcinają to robią to od swojej strony a to im wolno robić.
Oby tylko to co obetną wsadzali gdzie indziej.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

15
Data: 15 październik 2003, 10:01
Temat:

Re: Odp: Ochrona

Autor: Basia Kule


"Jerzy Nowak" wrote in message
news:bmiucf$frc$1@inews.gazeta.pl...


Elfir napisał(a):
> Użytkownik Jerzy Nowak
> Przede wszytkim Kodeksem Karnym i Cywilnym, za naruszanie cudzej


wlasnosci.Elfirko czy masz na myśli jakieś konkretne paragrafy ( jeśli tak to je


zacytuj) czy też książki jako takie?


I co Basia ma nimi w nich rzucać? Dobrze wnioskuję?
;-)))
Podejrzewam, ze ci co obcinają to robią to od swojej strony a to im wolno


robić.


Oby tylko to co obetną wsadzali gdzie indziej.Mnie się tak przypomina, że najpierw zdaje się powinni byli zażądać obcięcia
ode mnie, a potem mogli obcinać na własny rachunek. Ale nie zrzucając
obciętych gałęzi do mnie! Spędziłam w sobotę cztery godziny na mieleniu
tego:-(

Pozdrawiam, Basia.16
Data: 15 październik 2003, 10:17
Temat:

Re: Odp: Ochrona

Autor: Jerzy Nowa

Basia Kulesz napisał(a):


"Jerzy Nowak"
> > Przede wszytkim Kodeksem Karnym i Cywilnym, za naruszanie cudzej
wlasnosci.
>
> Elfirko czy masz na myśli jakieś konkretne paragrafy ( jeśli tak to je
zacytuj) czy też książki jako takie?
> I co Basia ma nimi w nich rzucać? Dobrze wnioskuję?
> ;-)))

> Podejrzewam, ze ci co obcinają to robią to od swojej strony a to im wolno
robić.
> Oby tylko to co obetną wsadzali gdzie indziej.

Mnie się tak przypomina, że najpierw zdaje się powinni byli zażądać obcięcia
ode mnie, a potem mogli obcinać na własny rachunek. Ale nie zrzucając
obciętych gałęzi do mnie! Spędziłam w sobotę cztery godziny na mieleniu
tego:-(To wszystko wyjaśnia tylko nie rozumiem po co mieliłaś?
Nie mogłaś gdzies wywieźć i porzucić na łonie natury?
Może cos z tego by się jeszcze ukorzeniło.
Pozdrawiam, Jerzy
PS
Ja tam jak odcinam coś innym to tylko po to aby wetknąć gdzies indziej.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

17
Data: 15 październik 2003, 10:36
Temat:

Odp: Odp: Ochrona

Autor: Janusz Cza


Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:bmiunj$fk0$1@zeus.polsl.gliwice.pl...


! Spędziłam w sobotę cztery godziny na mieleniu > tego:-(I co? kotlety się udały??? :-)
Pozdrawiam :-)
Janusz18
Data: 15 październik 2003, 11:20
Temat:

Re: Odp: Odp: Ochrona

Autor: Jerzy Nowa

Janusz Czapski napisał(a):


Użytkownik Basia Kulesz
> ! Spędziłam w sobotę cztery godziny na mieleniu > tego:-(

I co? kotlety się udały??? :-)Skoro Basia nie odpisuje to znaczy, że tak.
;-(((


Pozdrawiam Jerzy--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

19
Data: 15 październik 2003, 12:08
Temat:

Re: Odp: Ochrona

Autor: Basia Kule


"Jerzy Nowak" wrote in message
news:bmivrd$l16$1@inews.gazeta.pl...


Basia Kulesz napisał(a):
> "Jerzy Nowak"
Ale nie zrzucając


> obciętych gałęzi do mnie! Spędziłam w sobotę cztery godziny na mieleniu
> tego:-(

To wszystko wyjaśnia tylko nie rozumiem po co mieliłaś?
Nie mogłaś gdzies wywieźć i porzucić na łonie natury?
Może cos z tego by się jeszcze ukorzeniło.Wiesz, byłam tak wkurzona, że mi to do głowy nie przyszło. Stos był wyższy
ode mnie, a w planie zupełnie inne, bardziej twórcze zajęcia. Zresztą
kwitnące ukorzeniają się ciężko (i w dodatku 'Arborescens' daje rewersyjne
pędy).

Pozdrawiam, Basia.20
Data: 15 październik 2003, 12:09
Temat:

Re: Odp: Odp: Ochrona

Autor: Basia Kule


"Jerzy Nowak" wrote in message
news:bmj3gp$5jm$1@inews.gazeta.pl...


Janusz Czapski napisał(a):
> Użytkownik Basia Kulesz

> > ! Spędziłam w sobotę cztery godziny na mieleniu > tego:-(
>
> I co? kotlety się udały??? :-)

Skoro Basia nie odpisuje to znaczy, że tak.
;-(((Nie, ściółka wyszła pod krzewy zupełnie znakomita:-)

Pozdrawiam, Basia.21
Data: 15 październik 2003, 12:24
Temat:

Odp: Odp: Ochrona

Autor: Janusz Cza


Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:bmj65n$ev4$1@zeus.polsl.gliwice.pl...


daje rewersyjne > pędy).Prosze mnie tę gwarę przetłumaczyć tak bym zrozumiał.
Pozdrawiam ;-)
Janusz
PS
Wiem, ze trudno będzie, nie mniej spróbuj... :-)))
J.
22
Data: 15 październik 2003, 14:08
Temat:

Re: Odp: Odp: Ochrona

Autor: Jerzy Nowa

Basia Kulesz napisał(a):


"Jerzy Nowak"
> > > ! Spędziłam w sobotę cztery godziny na mieleniu > tego:-(
> > I co? kotlety się udały??? :-)
> Skoro Basia nie odpisuje to znaczy, że tak.
> ;-(((

Nie, ściółka wyszła pod krzewy zupełnie znakomita:-)Tak razem z liścmi?
Ale mam nadzieję, że miałaś rękawiczki na dłoniach?
Chwastów i pielenia będziesz mieć mniej w tym roku. Czyli, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło.


Pozdrawiam, Jerzy--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

23
Data: 15 październik 2003, 14:15
Temat:

Re: Odp: Odp: Ochrona

Autor: Basia Kule


"Jerzy Nowak" wrote in message
news:bmjdbn$ecb$1@inews.gazeta.pl...


Basia Kulesz napisał(a):
> "Jerzy Nowak"
> Nie, ściółka wyszła pod krzewy zupełnie znakomita:-)

Tak razem z liścmi?
Ale mam nadzieję, że miałaś rękawiczki na dłoniach?
Chwastów i pielenia będziesz mieć mniej w tym roku. Czyli, że nie ma tego


złego co by na dobre nie wyszło.

Myślałeś, że jadłam te owoce razem z sokiem absorbowanym przez skórę? :-)

Pozdrawiam, Basia.
24
Data: 15 październik 2003, 14:21
Temat:

Re: Odp: Ochrona

Autor: Basia Kule


"Janusz Czapski" wrote in message
news:bmj79c$8vi$1@atlantis.news.tpi.pl...Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:bmj65n$ev4$1@zeus.polsl.gliwice.pl...

> daje rewersyjne > pędy).

Prosze mnie tę gwarę przetłumaczyć tak bym zrozumiał.
Pozdrawiam ;-)


Wiem, ze trudno będzie, nie mniej spróbuj... :-)))Skąd, przecież ma się trochę wprawy:-) Ale naukowo nie będzie, o to trzeba
botanika prosić;-D
Pędy bluszczu - długie, cienkie, wijące się lekko, wspinające, z korzonkami
przybyszowymi, liście u gatunku trójklapowane. Właściwie dwuwymiarowe.
Pęd kwitnący - zupełnie inna architektura - przypomina gałąź krzewu, żadnych
korzonków, liście znacznie większe i całobrzegie.
Po zasadzonkowaniu tegoż - uzyskuje się formę 'Arborescens', czyli cosik w
rodzalu krzaczka, pięknie kwitnącego i owocującego (kwiaty trochę podobne do
kwiatów winorośli, ale os znacznie więcej).
Nowe pędy powinny być też: kwitnące, owocujące, z liśćmi całobrzegimi,
wznodzące się krzaczasto.

A u mnie z boku wyrasta pęd "pnący" w charakterze - czyli rewersja=powrót do
formy wyjściowej.

I tyle.

Pozdrawiam, Basia.25
Data: 15 październik 2003, 15:04
Temat:

Odp: Odp: Ochrona

Autor: Janusz Cza


Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:bmje0s$q2r$1@zeus.polsl.gliwice.pl..."Janusz Czapski" wrote in message
news:bmj79c$8vi$1@atlantis.news.tpi.pl...
>
> Użytkownik Basia Kulesz w wiadomości do grup
> dyskusyjnych napisał:bmj65n$ev4$1@zeus.polsl.gliwice.pl...
>
> > daje rewersyjne > pędy).
>
> Prosze mnie tę gwarę przetłumaczyć tak bym zrozumiał.
> Pozdrawiam ;-)
> Wiem, ze trudno będzie, nie mniej spróbuj... :-)))

Skąd, przecież ma się trochę wprawy:-) Ale naukowo nie będzie, o to trzeba
botanika prosić;-D
Pędy bluszczu - długie, cienkie, wijące się lekko, wspinające, z


korzonkami


przybyszowymi, liście u gatunku trójklapowane. Właściwie dwuwymiarowe.
Pęd kwitnący - zupełnie inna architektura - przypomina gałąź krzewu,


żadnych


korzonków, liście znacznie większe i całobrzegie.
Po zasadzonkowaniu tegoż - uzyskuje się formę 'Arborescens', czyli cosik w
rodzalu krzaczka, pięknie kwitnącego i owocującego (kwiaty trochę podobne


do


kwiatów winorośli, ale os znacznie więcej).
Nowe pędy powinny być też: kwitnące, owocujące, z liśćmi całobrzegimi,
wznodzące się krzaczasto.

A u mnie z boku wyrasta pęd "pnący" w charakterze - czyli rewersja=powrót


do


formy wyjściowej.

I tyle.


Dobre :-))) A bardziej skomplikowanie nie można???
Bo dalej nic nie wiem... :-(
Pozdrawiam :-)
Janusz26
Data: 15 październik 2003, 15:11
Temat:

Re: Odp: Ochrona

Autor: Basia Kule


"Janusz Czapski" wrote in message
news:bmjglo$if$1@atlantis.news.tpi.pl...Dobre :-))) A bardziej skomplikowanie nie można???
Bo dalej nic nie wiem... :-(


http://www.hear.org/starr/hiplants/images/thumbnails/html/hedera_helix_thumb
nails.htm

Drugi od lewej w górnym rzędzie - "zwykły", pnący pęd
Pierwszy od lewej w drugim rzędzie - pęd kwitnący.

Widzisz różnicę?

Pozdrawiam, Basia.27
Data: 20 październik 2003, 22:25
Temat:

Odp: Ochrona

Autor: Elfir


Użytkownik boletus w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:bmi3sn$fho$1@atlantis.news.tpi.pl...


> > Nie martw się Basiu. Możesz ich postraszyć tym:
>
> Przede wszytkim Kodeksem Karnym i Cywilnym, za naruszanie cudzej
wlasnosci.
>
> Elfir

Dobry pomysł. Może pękną ze śmiechu.Jesli to do nich nie przemawia to ustawa o ochronie srodowiska wywolalaby
jeszcze burzliwsze reakcje.

Elfir28
Data: 20 październik 2003, 22:39
Temat:

Odp: Odp: Ochrona

Autor: Elfir


Użytkownik Jerzy Nowak w wiadomości do
grup dyskusyjnych napisał:bmiucf$frc$1@inews.gazeta.pl...


> Przede wszytkim Kodeksem Karnym i Cywilnym, za naruszanie cudzej


wlasnosci.Elfirko czy masz na myśli jakieś konkretne paragrafy ( jeśli tak to je


zacytuj) czy też książki jako takie?


I co Basia ma nimi w nich rzucać? Dobrze wnioskuję?


Kodeks cywiliny mam w pracy - pracuje z nieruchomosciami i naruszanie terenu
nieruchomosci nalezacej do danego wlasciciela (w tym przypadku Wspolnoty
Mieszkaniowej) zdarza sie nader czesto. Czasami sprawa trafia rowniez do
sadu, i czasami za niemalze glupstwa. Ale zgodnie z twierdzeniem moj
dom(moja nieruchomosc)- moja twierdza, cudza wlasnosc zgodnie z prawem jest
nietykalna. Osoby (a raczej firmy i miasto Poznan) naruszajace ja narazaja
sie na placenie calkiem sporych odszkodowan (naruszenie prywatnego terenu o
25 cm: Wspolnota Mieszkaniowa vs Zarzad Drog Miejskich - polubownie
odszkodowanie na kwote 2 000zl z przywroceniem dzialki do stanu
pierwotnego).
A kodeks karny? Gdyby ci ktos wszedl do domu i zaczal niszczyc sprzety, to
bys tez na Policje dzwonil. Nie znam nr paragrafu, ale moge sie zalozyc, ze
jest tam cos o niszczeniu i kradziezy cudzej wlasnosci.

Elfir

Tematy powiązane z Ochrona:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24