otopr.pl Grupy dyskusyjne piece SAS na ekogroszek z retorta obrotowa

piece SAS na ekogroszek z retorta obrotowa

1
Data: 29 lipiec 2012, 16:57
Temat:

piece SAS na ekogroszek z retorta obrotowa

Autor: zyga

witam

gazu nie mam a w propan butan nie wejdę bo za drogo - chciałbym spytac o
opinei o piecach SAS na ekogroszek i miał. Piec nie jest tani koszt to około
10 tys jednak sprzedawca poleca i na internecie tez nie znalazlem złych
opinii o tej firmie. Piec wazy 600 kg wiec materiału nie żałują

Prosze o opinie uzytkoników i najwazniejsze - ile popiołu zostaje po takim
paleniu? Na ile wystrcza podajnik ?

Dzieki
z

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

2
Data: 29 lipiec 2012, 22:08
Temat:

Re: piece SAS na ekogroszek z retorta obrotowa

Autor: Irek N.


gazu nie mam a w propan butan nie wejd=EA bo za drogo - chcia=B3bym spy=


tac o=20


opinei o piecach SAS na ekogroszek i mia=B3. Piec nie jest tani koszt t=


o oko=B3o=20


10 tys jednak sprzedawca poleca i na internecie tez nie znalazlem z=B3y=


ch=20


opinii o tej firmie. Piec wazy 600 kg wiec materia=B3u nie =BFa=B3uj=B1=
=20
Prosze o opinie uzytkonik=F3w i najwazniejsze - ile popio=B3u zostaje p=


o takim=20


paleniu? Na ile wystrcza podajnik ?Nie odpowiem Ci wprost, ale... jako =BFe wykona=B3em sobie podobny piec=20
samemu i kilka lat ju=BF go eksploatuj=EA, mam pewne przemy=B6lenia, by=E6=


mo=BFe=20


Ci si=EA przydadz=B1.

Zobacz jak=B1 piec ma budow=EA, nie wa=BFne ile wa=BFy, wa=BFne jak jest =
zrobiona=20
cz=EA=B6=E6 maj=B1ca odbiera=E6 ciep=B3o ze spalin. Moim zdaniem im bardz=
iej=20
pokr=EAcona i o=BFebrowana tym lepiej, cho=E6 bywaj=B1 przy tym problemy =
z=20
rozpalaniem, gdy komin jeszcze zimny i ci=B1gu za bardzo nie ma - potrafi=
=20
lekko podymi=E6. U mnie mo=BFna dotkn=B1=E6 czopucha wylotowego pieca,=20
oczywi=B6cie tylko chwilowo, ale widzia=B3em ju=BF takie gor=B1ce, =BFe a=
=BF stal=20
si=EA przebarwia=B3a.

Zobacz czy jest dost=EAp do ka=BFdej powierzchni wymiennika. Podczas pale=
nia=20
powstaje drobniutki by=B3, kt=F3ry osadza si=EA na =B6ciankach i izoluje =
w ten=20
spos=F3b "piec" od =B6rodka. Warto co jaki=B6 czas zrzuci=E6 go do popiel=
nika=20
(jest sypki, suchy i dos=B3ownie miote=B3k=B1 jak zahaczysz to leci =B6li=
cznie w=20
d=F3=B3, pyl=B1c co prawda, ale taki urok tej technologii, idealnie czyst=
o=20
nigdy nie b=EAdzie).

Retorta - zauwa=BFy=B3em, =BFe dobrze jest mie=E6 troch=EA przewymiarowan=
=B1. Moja=20
obliczona jest na oko=B3o 35kW, z czego wykorzystuj=EA j=B1 w jakim=B6 u=B3=
amku=20
(szacuj=EA 1/3?, jest nie do zajechania). Efekt jest taki, =BFe jak jest =

ciep=B3o (jak na zim=EA) to piec moduluje dostarczan=B1 energi=EA, ale ut=
rzymuje=20
komin w ciep=B3ocie, a jak jest zimno (powiedzmy -10 i ni=BFej) to piec p=
ali=20
prawie non stop.
Jak trafi si=EA bardzo zimnych kilka dni (stary budynek - du=BFa bezw=B3a=
dno=B6=E6=20
cieplna, wi=EAc 2-3 dni nie zauwa=BFam) to podnosz=EA moc aby utrzyma=E6 =

temperatur=EA (wi=EAcej w=EAgla, mocniejszy nadmuch).
Przy takim paleniu piec i komin s=B1 ca=B3y czas ciep=B3e. Mam na piecu=20
ustawione 42 stopnie i teoretycznie (przynajmniej tak mnie zapewniali=20
fachowcy) ju=BF dawno nie powinienem mie=E6 komina w ca=B3o=B6ci, a tymcz=
asem ma=20
si=EA dobrze i nie my=B6li si=EA rozp=EAkn=B1=E6 :) Acha - g=F3rna po=B3o=
wa komina=20
ocieplona, zapomnia=B3 bym.

Co do popio=B3u. Temat zale=BFy mocno od nastaw i jako=B6ci w=EAgla.
Zazwyczaj pal=EA czym=B6 co nazywa si=EA handlowo Retopal i jest uwa=BFan=
e w=20
mojej okolicy za takie sobie... tak te=BF kosztuje.
Przy spalaniu mam niewiele drobnego popio=B3u, niewiele wdmuchuje si=EA g=
o w=20
komin, nie robi=B1 si=EA z=B3ogi na brzegach retorty i jest absolutnie=20
wybaczaj=B1cy pod wzgl=EAdem nastaw na sterowniku pieca. Nie wiem czy tyl=
ko=20
u mnie tak jest, czy to jego normalne cechy.
Zdarzy=B3o mi si=EA natomiast pali=E6 innym w=EAglem i mia=B3em bardzo du=
=BFe=20
problemy ustawi=E6 proces (potrafi=B3o mi zasypa=E6 retort=EA, aby po jak=
im=B6=20
czasie wci=B1gn=B1=E6 =BFar w =B6rodek - chyba dla draki). Czasami trzeba=


by=B3o=20


kilka razy dziennie zrzuca=E6 jak gdyby ko=BFuch z retorty - robi=B3 si=EA=


taki=20


torus i podnosi=B3 poziom popio=B3u w retorcie.


Moim zdaniem nie bardzo to od retorty zale=BFy, ale od jako=B6ci w=EAgla =
i=20
nastaw w sterowniku podajnika/dmuchawy.
Tutaj b=EAdziesz musia=B3 samemu eksperymentowa=E6, co jest akurat dobre,=


bo=20


gwarantuje =BFe w ko=F1cu trafisz w optymalne dla siebie parametry/jako=B6=
=E6.

Mam ma=B3y pojemnik, wi=EAc wystarcza na max 2 dni, popi=F3=B3 wygarniany=


co=20


dziennie, ale spokojnie mo=BFna jeden dzie=F1 przeskoczy=E6 i tragedia si=
=EA nie=20
stanie (tutaj decyduje miejsce - mia=B3em go ma=B3o, wi=EAc konstrukcja t=
aka=20
sobie).

Irek.N.


Tematy powiązane z piece SAS na ekogroszek z retorta obrotowa:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24