otopr.pl Grupy dyskusyjne Podłoga na poddaszu użytkowym

Podłoga na poddaszu użytkowym

1
Data: 28 październik 2010, 09:03
Temat:

Podłoga na poddaszu użytkowym

Autor: Kwinto

Witam,

Chciałbym zapytać, czy do przyjęcia są następujące
rozwiązania zastępcze normalnej 5 cm wylewki na
poddaszu na 5 cm warstwie styropianu:.

Otóż w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia
stropu nad b. dużym, nieco powiększonym w stosunku do projektu
salonem, rozważam następujące 2 rozwiązania:

1. Kratownica z łat o kwadracie 30 - 50 cm a na niej


płyta OSB 18mm. Kratownica wypoziomowana
na nierównym stropie, mocowana na kołki i piankę
niskoprężną.2. Cienka warstwa wyrównująca powierzchnię stropu


grub. 0 - 15 mm, na to równo ułożony styropian 2x5cm
i na to położona płyta OSB lub inna.Na poddaszu na podłogi przewiduję panele.

Dzięki z góry za opinie.

JK2
Data: 28 październik 2010, 09:38
Temat:

Re: Podłoga na poddaszu użytkowym

Autor: Kwinto


Użytkownik "Kwinto" napisał w wiadomości
news:iab78p$dkl$1@inews.gazeta.pl...


Witam,

Chciałbym zapytać, czy do przyjęcia są następujące
rozwiązania zastępcze normalnej 5 cm wylewki na
poddaszu na 5 cm warstwie styropianu:.

Otóż w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia
stropu nad b. dużym, nieco powiększonym w stosunku do projektu
salonem, rozważam następujące 2 rozwiązania:

1. Kratownica z łat o kwadracie 30 - 50 cm a na niej
płyta OSB 18mm. Kratownica wypoziomowana
na nierównym stropie, mocowana na kołki i piankę
niskoprężną.

2. Cienka warstwa wyrównująca powierzchnię stropu
grub. 0 - 15 mm, na to równo ułożony styropian 2x5cm
i na to położona płyta OSB lub inna.

Na poddaszu na podłogi przewiduję panele.

Dzięki z góry za opinie.

JKPS: Adaptacja projektu jest wykonana i podpisana
przez uprawnionego konstruktora ale wolę
dmuchać na zimne.

JK3
Data: 28 październik 2010, 10:17
Temat:

Re: Podłoga na poddaszu użytkowym

Autor: PH


Użytkownik "Kwinto" napisał w wiadomości
news:iab78p$dkl$1@inews.gazeta.pl...


Witam,

Chciałbym zapytać, czy do przyjęcia są następujące
rozwiązania zastępcze normalnej 5 cm wylewki na
poddaszu na 5 cm warstwie styropianu:.

Otóż w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia
stropu nad b. dużym, nieco powiększonym w stosunku do projektu
salonem, rozważam następujące 2 rozwiązania:

1. Kratownica z łat o kwadracie 30 - 50 cm a na niej
płyta OSB 18mm. Kratownica wypoziomowana
na nierównym stropie, mocowana na kołki i piankę
niskoprężną.

2. Cienka warstwa wyrównująca powierzchnię stropu
grub. 0 - 15 mm, na to równo ułożony styropian 2x5cm
i na to położona płyta OSB lub inna.

Na poddaszu na podłogi przewiduję panele.

Dzięki z góry za opinie.

JK


ja mam u siebie rozwiązanie nr 1 (na OSB parkiet) i bardzo bardzo bardzo
sobie chwalę
zwłaszcze teraz jak już zrobiło sie chłodniej można komfortowo chodzić na
bosaka po takiej podłodze (czego nie mogę powiedzieć np o salonie gdzie mam
parkiet klejony na tradycyjna wylewkę)
4
Data: 28 październik 2010, 21:19
Temat:

Re: Pod³oga na poddaszu u¿y? tkowym?

Autor: janusz_kk1

Dnia 28-10-2010 o 09:03:53 Kwinto napisa=C5=82(a):=Witam,

Chcia=C2=B3bym zapyta=C3=A6, czy do przyj=C3=AAcia s=C2=B1 nast=C3=AAp=


uj=C2=B1ce


rozwi=C2=B1zania zast=C3=AApcze normalnej 5 cm wylewki na
poddaszu na 5 cm warstwie styropianu:.

Ot=C3=B3=C2=BF w celu unikni=C3=AAcia nadmiernego obci=C2=B1=C2=BFenia=
stropu nad b. du=C2=BFym, nieco powi=C3=AAkszonym w stosunku do projek=


tu


salonem, rozwa=C2=BFam nast=C3=AApuj=C2=B1ce 2 rozwi=C2=B1zania:

1. Kratownica z =C2=B3at o kwadracie 30 - 50 cm a na niej
p=C2=B3yta OSB 18mm. Kratownica wypoziomowana
na nier=C3=B3wnym stropie, mocowana na ko=C2=B3ki i piank=C3=AA
niskopr=C3=AA=C2=BFn=C2=B1.

2. Cienka warstwa wyr=C3=B3wnuj=C2=B1ca powierzchni=C3=AA stropu
grub. 0 - 15 mm, na to r=C3=B3wno u=C2=B3o=C2=BFony styropian 2x5c=


m


i na to po=C2=B3o=C2=BFona p=C2=B3yta OSB lub inna.

Na poddaszu na pod=C2=B3ogi przewiduj=C3=AA panele.Obydwa rozwi=C4=85zania s=C4=85 por=C3=B3wnywalne ale 1 l=C5=BCejsze, oc=
zywiscie w 'oka'
kratownicy dasz styropian.
-- =

Pozdr
JanuszK

5
Data: 28 październik 2010, 22:10
Temat:

Re: Pod3oga na poddaszu u?ytkowym

Autor: Kwinto


Użytkownik "janusz_kk1" napisał w wiadomości
news:op.vlavx8ya1cvm6g@linux-rj.dom...
Dnia 28-10-2010 o 09:03:53 Kwinto napisał(a):1. Kratownica z 3at o kwadracie 30 - 50 cm a na niej
p3yta OSB 18mm. Kratownica wypoziomowana
na nierównym stropie, mocowana na ko3ki i pianke
niskopre?n?.

2. Cienka warstwa wyrównuj?ca powierzchnie stropu
grub. 0 - 15 mm, na to równo u3o?ony styropian 2x5cm
i na to po3o?ona p3yta OSB lub inna.

Na poddaszu na pod3ogi przewiduje panele.Obydwa rozwiązania są porównywalne ale 1 lżejsze, oczywiscie w 'oka'
kratownicy dasz styropian.
--
Pozdr
JanuszK

Przy rozwiązaniu 1 moje wątpliwości budzą następujące kwestie
(być może nieuzasadnione, może szukam dziury w całym):

-Nierówny beton wymaga zastosowania dodatkowych punktów


podparcia (np klinów) zatem kratownica będzie
podparta punktowo (obawiam się nierównomiernego rozkładu


i skupienia nacisków). Co prawda będzie jeszcze pianka ale nie
ma ona pewnie wystarczającej wytrzymałości na ściskanie,
będzie się uginać pomiędzy podparciami i z czasem trwale odkształcać.


-Poza tym przez twarde punkty podparcia będą się przenośić


dżwięki, których styropian w 'okach' nie wytłumi.


-Podzuirawią mi od góry strop Teriwa kołkami rozporowymi.

Wykonawca mówi, że robił wg. tego standardu już dla wielu klientów
i odrzuca wszelkie propozycje dyskusji i wprowadzenia moich ulepszeń.
Traktuje je jako utrudnienia i woli się wycofać niż cokolwiek zmienić.

Chyba jak wszędzie, nie ma rozwiązań idealnych i muszę się zgodzić
na to rozwiązanie.

Pozdr. JK6
Data: 28 październik 2010, 22:32
Temat:

Re: Pod3oga na poddaszu u?ytkowym

Autor: ArturZ

..ale tam nie będzie żadnych skupień,bo OSB juz je rozproszy..
to jest konstrukcja skrzydła samolotu ;)
na terrivie jest min 6 cm betonu,
pzdr7
Data: 29 październik 2010, 08:24
Temat:

Re: Pod3oga na poddaszu u?ytkowym

Autor: Kwinto


Użytkownik "Kwinto" napisał w wiadomości
news:iaclbc$lng$1@inews.gazeta.pl...Chyba jak wszędzie, nie ma rozwiązań idealnych i muszę się zgodzić
na to rozwiązanie.A może zaangażować ocieplaczy zewnętrznych do idealnie
równego położenia (i wyszlifowania)styropianu na betonie.
I na to OSB.

Pozdr.

JK8
Data: 29 październik 2010, 10:24
Temat:

Re: Pod3oga na poddaszu u?ytkowym

Autor: janusz_kk1

Dnia 28-10-2010 o 22:32:57 ArturZ napisa=C5=82(a):


..ale tam nie b=C3=AAdzie =C2=BFadnych skupie=C3=B1,bo OSB juz je rozp=


roszy..


to jest konstrukcja skrzyd=C2=B3a samolotu ;)
na terrivie jest min 6 cm betonu,


Dok=C5=82adnie, wa=C5=BCne aby ci dobrze podparli t=C4=85 kratownic=C4=99=
, kliny co najmniej =

po=C5=82o=C5=BCone na kleju
np takim uniwersalnym butaprenopodobnym z castoramy aby ci si=C4=99
p=C3=B3=C5=BAniej nie 'rozesz=C5=82y' na boki.

-- =

Pozdr
JanuszK

9
Data: 29 październik 2010, 10:35
Temat:

Re: Pod3oga na poddaszu u?ytkowym

Autor: janusz_kk1

Dnia 29-10-2010 o 08:24:39 Kwinto napisa=C5=82(a):=
U=C2=BFytkownik "Kwinto" napisa=C2=B3 w wiadomo=C2=


=B6ci


news:iaclbc$lng$1@inews.gazeta.pl...Chyba jak wsz=C3=AAdzie, nie ma rozwi=C2=B1za=C3=B1 idealnych i musz=C3=


=AA si=C3=AA zgodzi=C3=A6


na to rozwi=C2=B1zanie.A mo=C2=BFe zaanga=C2=BFowa=C3=A6 ocieplaczy zewn=C3=AAtrznych do idea=


lnie


r=C3=B3wnego po=C2=B3o=C2=BFenia (i wyszlifowania)styropianu na betoni=


e.
Nie wyszlifuj=C4=85 bo jak, tark=C4=85 na powierzchni kiku m2 ci=C4=99=C5=
=BCko b=C4=99dzie
zebra=C4=87 5 czy 10mm nie m=C3=B3wi=C4=85c ju=C5=BC o syfie kt=C3=B3ry =
sie robi.
Mo=C5=BCesz zrobi=C4=87 co=C5=9B ala 2 pomys=C5=82 ale wzi=C4=85=C4=87 s=
uchy czysty drobny
piasek rozsypa=C4=87 na stropie, zar=C3=B3wna=C4=87 listw=C4=85 i od raz=
u k=C5=82a=C5=9B=C4=87 styropian
tak aby dziur nie by=C5=82o, na styropian deski i chodzi=C4=87 po deskac=
h
bo sie dziury porobi=C4=85, na styropian po u=C5=82o=C5=BCeniu da=C4=87 =
tak jak planowa=C5=82e=C5=9B
OSB. Robota prosta i czysta i najwa=C5=BCniejsze styropian nie b=C4=99dz=
ie ci
klawiszowa=C5=82 ani sie ugina=C5=82 na nier=C3=B3wnosiach bo b=C4=99d=C4=
=85 wyr=C3=B3wnane piaskiem
a strop bez problemu powinien tyle wytrzyma=C4=87.
Ja mia=C5=82em podobny problem, w projekcie mia=C5=82em na poddaszu wyle=
wki na 4cm,
a przy robieniu projektu CO doszed=C5=82em do wniosku =C5=BCe zrobi=C4=99=


wsz=C4=99dzie =pod=C5=82og=C3=B3wk=C4=99
ale to powoduje =C5=BCe wylewka jest prawie dwa razy grubsza i tak samo =
ci=C4=99=C5=BCsza,
musia=C5=82em wzi=C4=85=C5=9B=C4=87 obliczenia stropu przeliczy=C4=87 al=
e okaza=C5=82o si=C4=99 =C5=BCe teriva
mia=C5=82a ten zapas, poza tym strop jest jeszcze liczony na obci=C4=85z=
enie
u=C5=BCytkowe rz=C4=99du 200-250kg/m2 i jak nie b=C4=99dziesz trzyma=C5=82=


na poddaszu


ci=C4=99zkich szaf z ksi=C4=85=C5=BCkami czy du=C5=BCego akwarium to nie=


powinno by=C4=87 problemu.


Ja dok=C5=82adnie sprawdza=C5=82em strop po zrobieniu wylewek na poddasz=
u czy si=C4=99
jakie=C5=9B ryski ugi=C4=99cia nie pojawi=C4=85, ale si=C4=99 nie pojawi=
ly czyli jest w =

bezpiecznym
zakresie obci=C4=85=C5=BCe=C5=84.

-- =

Pozdr
JanuszK

10
Data: 29 październik 2010, 14:03
Temat:

Re: Pod3oga na poddaszu u?ytkowym

Autor: KwintoUżytkownik "janusz_kk1" napisał w wiadomości
news:op.vlbwt6dm1cvm6g@linux-rj.dom...
Dnia 29-10-2010 o 08:24:39 Kwinto napisał(a):
Nie wyszlifują bo jak, tarką na powierzchni kiku m2 ciężko będzie
zebrać 5 czy 10mm nie mówiąc już o syfie który sie robi.Miałem bardzo dobrego fachowca, mogę każdemu polecić
z czystym sumieniem. (W. Łódzkie)
Dzwoniłem już do niego i chce to obejrzeć.


Możesz zrobić coś ala 2 pomysł ale wziąć suchy czysty drobny
piasek rozsypać na stropie, zarównać listwą i od razu kłaść styropianPodoba mi się. Robiłem tak w garażu ale pobieżnie. Może więc
wszystko zrobię własnymi siłami.


Ja dokładnie sprawdzałem strop po zrobieniu wylewek na poddaszu czy się
jakieś ryski ugięcia nie pojawią, ale się nie pojawily czyli jest w
bezpiecznym zakresie obciążeń.Jakby się pojawiły ryski to byłoby ciepło :).
Ja miałem fatalną ekipę murarską a właściwie zbrojarską.
Zgubili swoją wersję projektu i np. zbrojenie balkonów próbowali
robić na spodniej stronie. Na pewno coś jeszcze spartaczyli.
Dlatego wolę dmuchać na zimne.
--
Pozdr
JK11
Data: 29 październik 2010, 19:34
Temat:

Re: Pod3oga na poddaszu u?ytkowym

Autor: janusz_kk1Ja dok=C2=B3adnie sprawdza=C2=B3em strop po zrobieniu wylewek na podd=


aszu czy si=C3=AA


jakie=C2=B6 ryski ugi=C3=AAcia nie pojawi=C2=B1, ale si=C3=AA nie poj=


awily czyli jest w


bezpiecznym zakresie obci=C2=B1=C2=BFe=C3=B1.Jakby si=C3=AA pojawi=C2=B3y ryski to by=C2=B3oby ciep=C2=B3o :).


Jak ma=C5=82e to nie, w ko=C5=84cu obliczenia robi si=C4=99 dla jakie=C5=
=9B rysy, ale to by =

by=C5=82a ju=C5=BC granica.


Ja mia=C2=B3em fataln=C2=B1 ekip=C3=AA murarsk=C2=B1 a w=C2=B3a=C2=B6c=


iwie zbrojarsk=C2=B1.


Zgubili swoj=C2=B1 wersj=C3=AA projektu i np. zbrojenie balkon=C3=B3w =


pr=C3=B3bowali


robi=C3=A6 na spodniej stronie. Na pewno co=C2=B6 jeszcze spartaczyli.=
Dlatego wol=C3=AA dmucha=C3=A6 na zimne.


Pewnie, lepiej da=C4=87 mniej niz za du=C5=BCo.


-- =

Pozdr
JanuszK


Tematy powiązane z Podłoga na poddaszu użytkowym:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24