otopr.pl Grupy dyskusyjne Re: kiedy kupić materiały budowlane??

Re: kiedy kupić materiały budowlane??

1
Data: 2 maj 2013, 18:12
Temat:

Re: kiedy kupić materiały budowlane??

Autor: Kris

W dniu czwartek, 2 maja 2013 09:34:36 UTC+2 u=BFytkownik Albercik napisa=B3=
:


Zgadza si=EA, ale pod warunkiem =BFe nie liczysz kasy podczas budowy.
=20
Nie jest tajemnic=B1, =BFe hurtownie musz=B1 na zim=EA zmniejszy=E6 ceny =


aby w=20


=20
og=F3le funkcjonowa=E6, bo w przeciwnym wypadku nikt nic by nie kupowa=B3=


.


=20
A skoro mo=BFna taniej(maj=B1c czas) to czemu nie? Towar mo=BFe le=BFe=E6=
na placu=20
=20
w hurtowni, przywioz=B1 mi go dopiero jak b=EAd=EA potrzebowa=B3.Troch=EA nie tak.
Piszemy zapewne o materia=B3ach na SSO(czyli bloczki, materia=B3 na =B6cian=
y, ew styro) bo nikt rozs=B1dny glazury przed rozpocz=EAciem budowy nie b=
=EAdzie kupowa=B3;)
A bloczki, porotherm czy inna silka + styro to w sumie znikomy koszt w ca=
=B3kowitych kosztach budowy, ceny ich sa w miar=EA stabilne(no styro ostatn=
io zdroza=B3) wi=EAc nie warto kupowa=E6 na zapas. ,
Materi=B1=B3 na =B6ciany to pewnie przy dzisiejszych cenach z 6tys,+ bloczk=
i i styro to razem pewnie niewiele 10tys przekroczy. Moim zdaniem niewarto =
magazynowa=E6 tym bardziej =BFe nie ma przes=B3anek ku temu aby dro=BFa=B3o=
.
Betonu z betoniarni nie da si=EA na zapas kupi=E6, drewno na wi=EA=BFb=EA t=
ez lepiej zamawia=E6 ju=BF jak mury stoj=B1 pod konkretne wymiary wtedy, ok=
na to samo.
Pami=EAtam sytuacja z 2007/2008 gdy ja SSO robi=B3em- panika na rynku ludzi=
ska najgorszy porotherm za kosmiczne pieni=B1dze kupowali a za kilka miesi=
=EAcy ceny poszybowa=B3y ostro w d=F3=B3
Znajomy kt=F3ry ma hurtowni=EA budowlan=B1 do dzisiaj na nogi stan=B1=E6 ni=
e mo=BFe bo wtedy zapas=F3w narobi=B3 w g=F3rce a p=F3=BCniej ceny w d=F3=
=B3 i ledwo sprzeda=B3 a i tak sporo poni=BFej koszt=F3w zakupu


Tematy powiązane z Re: kiedy kupić materiały budowlane??:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24