otopr.pl Grupy dyskusyjne Skleroterapia pianką - Opinie

Skleroterapia pianką - Opinie

1
Data: 27 wrzesień 2010, 21:46
Temat:

Skleroterapia pianką - Opinie

Autor: Sawa

Witam
Mam żylaki jak na zdjęciu poniżej
http://www.wasylkowscy.pl/imgs/pianka/4_1.jpg
Lekarz zaproponował leczenie metodą Skleroterapi pianką - koszt ok 3500zł.
Mam parę wątpliwości:
1 Na ile ta metoda jest skuteczna i bezpieczna?
2 Słyszałam że żylaki po pół roku powracają do stanu przed zabiegiem?
3 Jakieś inne metody leczenia?
4 Ktoś może korzystał z usług gabinetu http://www.wasylkowscy.pl/ ??
5 Co powinnam wiedzieć jeszcze?

Pozdrawiam
Emila2
Data: 27 wrzesień 2010, 23:28
Temat:

Re: Skleroterapia pianką?= - Opinie

Autor: Ikselka

Dnia Mon, 27 Sep 2010 21:46:17 +0200, Sawa napisał(a):


Witam
Mam żylaki jak na zdjęciu poniżej
http://www.wasylkowscy.pl/imgs/pianka/4_1.jpg
Lekarz zaproponował leczenie metodą Skleroterapi pianką - koszt ok 3500zł.
Mam parę wątpliwości:
1 Na ile ta metoda jest skuteczna i bezpieczna?
2 Słyszałam że żylaki po pół roku powracają do stanu przed zabiegiem?
3 Jakieś inne metody leczenia?
4 Ktoś może korzystał z usług gabinetu http://www.wasylkowscy.pl/ ??
5 Co powinnam wiedzieć jeszcze?

Pozdrawiam
EmilaWłaśnie jestem już ponad miesiąc po zabiegu zwykłej obliteracji - trzy
zastrzyki w cenie łącznie 90 zł :-)
Żylaczek sobie teraz pieknie znika i się rozpływa - najpierw był twardy i
bolesny (i trzeba było co rano bandażowac opaską elastyczną na cały dzień),
potem twardy i niebolesny, teraz już zachowuje się jak klasyczny siniak -
spłaszczył się, zmieniając po drodze kolory według znanej wszystkim
"siniaczej" kolejności i obecnie jest w resztkowym stanie jako zielony z
tendencją do zółknięcia wzorek na nodze, z każdym dniem go coraz mniej. Za
parę tygodni nie będzie po nim śladu :-)


3
Data: 28 wrzesień 2010, 01:34
Temat:

Re: Skleroterapia pianką - Opinie?

Autor: animka

W dniu 2010-09-27 23:28, Ikselka pisze:


Dnia Mon, 27 Sep 2010 21:46:17 +0200, Sawa napisa=B3(a):


Witam
Mam =BFylaki jak na zdj=EAciu poni=BFej
http://www.wasylkowscy.pl/imgs/pianka/4_1.jpg
Lekarz zaproponowa=B3 leczenie metod=B1 Skleroterapi piank=B1 - koszt =


ok 3500z=B3.


Mam par=EA w=B1tpliwo=B6ci:
1 Na ile ta metoda jest skuteczna i bezpieczna?
2 S=B3ysza=B3am =BFe =BFylaki po p=F3=B3 roku powracaj=B1 do stanu prz=


ed zabiegiem?


3 Jakie=B6 inne metody leczenia?
4 Kto=B6 mo=BFe korzysta=B3 z us=B3ug gabinetu http://www.wasylkowscy.=


pl/ ??


5 Co powinnam wiedzie=E6 jeszcze?
W=B3a=B6nie jestem ju=BF ponad miesi=B1c po zabiegu zwyk=B3ej obliterac=


ji - trzy


zastrzyki w cenie =B3=B1cznie 90 z=B3 :-)
=AFylaczek sobie teraz pieknie znika i si=EA rozp=B3ywa - najpierw by=B3=
twardy i
bolesny (i trzeba by=B3o co rano banda=BFowac opask=B1 elastyczn=B1 na =


ca=B3y dzie=F1),


potem twardy i niebolesny, teraz ju=BF zachowuje si=EA jak klasyczny si=


niak -


sp=B3aszczy=B3 si=EA, zmieniaj=B1c po drodze kolory wed=B3ug znanej wsz=


ystkim


"siniaczej" kolejno=B6ci i obecnie jest w resztkowym stanie jako zielon=


y z


tendencj=B1 do z=F3=B3kni=EAcia wzorek na nodze, z ka=BFdym dniem go co=


raz mniej. Za


par=EA tygodni nie b=EAdzie po nim =B6ladu :-)Mnie pop=EAka=B3y naczynka przy kostkach, bol=B1 mnie cz=EAsto nogi. No i=
=20
okropnie to wygl=B1da. Takie wstr=EAtne paj=B1czki. Czy taki zabieg b=EA=
dzie=20
dla mnie skuteczny i gdzie si=EA uda=E6 z tym problemem, =BFeby zaplaci=E6=


mniej=20


wi=EAcej tyle co Ty?

--=20
animka


4
Data: 29 wrzesień 2010, 01:21
Temat:

Re: Skleroterapia pianką - Opinie?

Autor: Ikselka

On 28 Wrz, 01:34, animka wrote:


W dniu 2010-09-27 23:28, Ikselka pisze:> Dnia Mon, 27 Sep 2010 21:46:17 +0200, Sawa napisa=B3(a):

>> Witam
>> Mam =BFylaki jak na zdj=EAciu poni=BFej
>>http://www.wasylkowscy.pl/imgs/pianka/4_1.jpg
>> Lekarz zaproponowa=B3 leczenie metod=B1 Skleroterapi piank=B1 - koszt =


ok 3500z=B3.


>> Mam par=EA w=B1tpliwo=B6ci:
>> 1 Na ile ta metoda jest skuteczna i bezpieczna?
>> 2 S=B3ysza=B3am =BFe =BFylaki po p=F3=B3 roku powracaj=B1 do stanu prz=


ed zabiegiem?


>> 3 Jakie=B6 inne metody leczenia?
>> 4 Kto=B6 mo=BFe korzysta=B3 z us=B3ug gabinetuhttp://www.wasylkowscy.p=


l/??


>> 5 Co powinnam wiedzie=E6 jeszcze?
> W=B3a=B6nie jestem ju=BF ponad miesi=B1c po zabiegu zwyk=B3ej obliterac=


ji - trzy


> zastrzyki w cenie =B3=B1cznie 90 z=B3 :-)
> =AFylaczek sobie teraz pieknie znika i si=EA rozp=B3ywa - najpierw by=


=B3 twardy i


> bolesny (i trzeba by=B3o co rano banda=BFowac opask=B1 elastyczn=B1 na =


ca=B3y dzie=F1),


> potem twardy i niebolesny, teraz ju=BF zachowuje si=EA jak klasyczny si=


niak -


> sp=B3aszczy=B3 si=EA, zmieniaj=B1c po drodze kolory wed=B3ug znanej wsz=


ystkim


> "siniaczej" kolejno=B6ci i obecnie jest w resztkowym stanie jako zielon=


y z


> tendencj=B1 do z=F3=B3kni=EAcia wzorek na nodze, z ka=BFdym dniem go co=


raz mniej. Za


> par=EA tygodni nie b=EAdzie po nim =B6ladu :-)

Mnie pop=EAka=B3y naczynka przy kostkach, bol=B1 mnie cz=EAsto nogi. No i
okropnie to wygl=B1da. Takie wstr=EAtne paj=B1czki. =A0Czy taki zabieg b=


=EAdzie


dla mnie skuteczny i gdzie si=EA uda=E6 z tym problemem, =BFeby zaplaci=


=E6 mniej


wi=EAcej =A0tyle co Ty?Lekarz musi oceni=E6, czy zmiany dotycz=B1 naczy=F1 powierzchniowych, czy
tak=BFe g=B3=EAbokich. Wtedy mo=BFna zdecydowa=E6 o rodzaju zabiegu. Mnie
wykonywa=B3a zabieg lekarka-naczyniowiec po prostu w swoim prywatnym
gabinecie, ku mojemu zdziwieniu od razu po konsultacji, poniewa=BF na
moje szcz=EA=B6cie okaza=B3o si=EA, =BFe s=B1 zmienione tylko powierzchniow=
e
naczynia. Tak wi=EAc powinna=B6 jednak zasi=EAgna=E6 porady lekarskiej. Z
tego, co m=F3wi=B3a "moja" pani dokt=F3r wiem, =BFe paj=B1czki to raczej
laserem, no mo=BFna pr=F3bowa=E6 je nastrzykiwa=E6, ale mog=B1 pop=EAka=E6 =
s=B1siednie
naczy=F1ka po tym. No a laser jest drogi :-(((


5
Data: 29 wrzesień 2010, 16:56
Temat:

Re: Skleroterapia pianką - Opinie?

Autor: animka

W dniu 2010-09-29 01:21, Ikselka pisze:


Lekarz musi oceni=E6, czy zmiany dotycz=B1 naczy=F1 powierzchniowych, c=


zy


tak=BFe g=B3=EAbokich. Wtedy mo=BFna zdecydowa=E6 o rodzaju zabiegu. Mn=


ie


wykonywa=B3a zabieg lekarka-naczyniowiec po prostu w swoim prywatnym
gabinecie, ku mojemu zdziwieniu od razu po konsultacji, poniewa=BF na
moje szcz=EA=B6cie okaza=B3o si=EA, =BFe s=B1 zmienione tylko powierzch=


niowe


naczynia. Tak wi=EAc powinna=B6 jednak zasi=EAgna=E6 porady lekarskiej.=

tego, co m=F3wi=B3a "moja" pani dokt=F3r wiem, =BFe paj=B1czki to racze=


j


laserem, no mo=BFna pr=F3bowa=E6 je nastrzykiwa=E6, ale mog=B1 pop=EAka=


=E6 s=B1siednie


naczy=F1ka po tym. No a laser jest drogi :-(((Dzi=EAki. Poszukam jakiego=B6 lekarza.

--=20
animkaTematy powiązane z Skleroterapia pianką - Opinie:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24