otopr.pl Grupy dyskusyjne Szambo - przepisy

Szambo - przepisy

1
Data: 19 listopad 2002, 11:43
Temat:

Szambo - przepisy

Autor: Olo

Gdzie znajdę przepisy dotyczące budowy szamba na działce; jaka powinna być
odległość szamba od działki graniczącej i wszystkie inne obowiązki o których
jeszcze nie wiem.
Co w wypadku kiedy sąsiad nie zastosuje się do przepisów i wybuduje sobie
szambo w odległośći 1m od granicy mojej działki?

Pozdrawiam
Olo2
Data: 19 listopad 2002, 12:21
Temat:

Re: Szambo - przepisy

Autor: Ryszard

bylo juz ...
(poszukaj)3
Data: 19 listopad 2002, 13:28
Temat:

Re: Szambo - przepisy

Autor: MAREK

Tekst ujednolicony po zmianie z 5 marca 2001 roku

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
............
Zbiorniki na nieczystości ciekłe

Spis treści
§ 34. 1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe, doły gnilne i osadniki ścieków
mogą być stosowane wyłącznie na działkach nie przyłączonych do zewnętrznej
sieci kanalizacyjnej. Warunek ten nie dotyczy gospodarstw rolnych i
hodowlanych.

2. (skreślony).

§ 35. Kompostownie powinny posiadać budowę zapewniającą nieprzedostawanie
się do gruntu ciekłych produktów kompostowania, a zbiorniki na nieczystości
ciekłe, doły ustępów nie skanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i
zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny
mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem
do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m
ponad poziom terenu.

§ 36. 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników na nieczystości
ciekłe, dołów ustępów nie skanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż
4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna
wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m.

2. Odległości, o których mowa w ust. 1, na nie skanalizowanych terenach
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi - 5 m,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.
...
5. Dopuszcza się sytuowanie krytych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz
dołów ustępowych na granicy działek, gdy będą przylegać do tego samego
rodzaju urządzeń na działce sąsiedniej, lub co najmniej 1 m od granicy, pod
warunkiem zachowania odległości określonych w § 31.

A swoja drogą kolego ...Przepisy te odnalazłem w 3 minuty...

--
pozdrawiam

MAREK
GG:34350864
Data: 19 listopad 2002, 19:04
Temat:

Re: Szambo - przepisy

Autor: paj^

a moglbys podac, gdzie szukac?
dzieki!

--


pozdrowienia


paj^


|
| A swoja drogą kolego ...Przepisy te odnalazłem w 3 minuty...
|
| --
| pozdrawiam
|
| MAREK
| GG:3435086
|
|5
Data: 19 listopad 2002, 20:15
Temat:

Re: Szambo - przepisy

Autor: Olo


A swoja drogą kolego ...Przepisy te odnalazłem w 3 minuty...

--
pozdrawiam

MAREK
GG:3435086Dzięki za przepisy.
Znalazłeś w 3 minuty ponieważ wiesz gdzie szukać! Ja nie wiedziałem gdzie.

Pozdrawiam
Olo
6
Data: 20 listopad 2002, 12:36
Temat:

Re: Szambo - przepisy

Autor: MAREK

Ok!
Np. www.google.com.pl i potem wpisujesz w cudzysłowiu cytuję:
"jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" ENTER i otrzymujesz
wyniki.
Od 15.12.2002 wchodzą nowe przepisy. To co wysłałem do grupy pochodzi
właśnie z tego nowego rozporządzenia.


--
pozdrawiam

MAREK
GG:34350867
Data: 20 listopad 2002, 17:35
Temat:

Re: Szambo - przepisy

Autor: OloOd 15.12.2002 wchodzą nowe przepisy. To co wysłałem do grupy pochodzi
właśnie z tego nowego rozporządzenia.Dziękuje
Tematy powiązane z Szambo - przepisy:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24