otopr.pl Grupy dyskusyjne wierszyki na połamanie języka:-) (długie)?

wierszyki na połamanie języka:-) (długie)?

1
Data: 5 lut 2003, 11:17
Temat:

wierszyki na połamanie języka:-) (długie)?

Autor: gdaMa

B=A1K=20
Spad=B3 b=B1k=20
na str=B1k,=20
a str=B1k=20
na p=B1k.=20
P=EAk=B3 p=B1k,=20
p=EAk=B3 str=B1k,=20
a b=B1k si=EA zl=B1k=B3.=20

BYCZKI=20
W trz=EAsawisku trzeszcz=B1 trzciny,=20
trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny=20
a trzy byczki znad Trzebyczki=20
z trzaskiem trzepi=B1 trzy trzewiczki.=20

BZYK=20
Bzyczy bzyk znad Bzury=20
zbzikowane bzdury,=20
bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy=20
i nad Bzur=B1 w bzach bajdurzy,=20
bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka,=20
bo zbzikowa=B3 i ma bzika!=20

CHRZ=A1SZCZ=20
Trzynastego, w Szczebrzeszynie=20
chrz=B1szcz si=EA zacz=B1=B3 tarza=E6 w trzcinie.=20
Wszcz=EAli wrzask Szczebrzeszynianie:=20
* C=F3=BF ma znaczy=E6 to tarzanie?!=20
Wezwa=E6 trzeba by lekarza, zamiast brzmie=E6, ten chrz=B1szcz si=EA =
tarza!=20
Wszak Szczebrzeszyn z tego s=B3ynie,=20
=BFe w nim zawsze chrz=B1szcz BRZMI w trzcinie!=20
A chrz=B1szcz odrzek=B3 nie zmieszany:=20
* Przyszed=B3 wreszcie czas na zmiany!=20
Drzewiej chrz=B1szcze w trzcinie brzmia=B3y, teraz b=EAd=B1 si=EA =
tarza=B3y.=20

CIETRZEW=20
Trz=F3dka pieg=BFy dr=BFy na wietrze,=20
chrz=EAszcz=B1 w zbo=BFu skrzyd=B3a chrz=B1szczy,=20
wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze=20
drepcz=B1c w k=F3=B3ko po=B6r=F3d g=B1szczy.=20

CZY=AFYK=20
Czesa=B3 czy=BFyk czarny koczek,=20
czyszcz=B1c w koczku ka=BFdy loczek,=20
po czym przykry=B3 koczek toczkiem,=20
lecz cz=EA=B6=E6 loczk=F3w wysz=B3a boczkiem.=20

DZI=CACIO=A3=20
Czarny dzi=EAcio=B3=20
z ch=EAci=B1=20
pie=F1 ci=B1=B3.=20

HUCZEK=20
Hasa=B3 huczek z t=B3uczkiem wnuczka i niechc=B1cy hukn=B1=B3 =BFuczka.=20
* Ale heca... - wnuczek mrukna=B3=20
i z hurkotem w he=B3m si=EA stukn=B1=B3.=20
Le=BFy =BFuczek, le=BFy wnuczek,=20
a pomi=EAdzy nimi t=B3uczek.=20
St=B1d dla huczka jest nauczka=20
by nie hasa=E6 z t=B3uczkiem wnuczka.=20

JAMNIK=20
W grz=B1skich trzcinach i szuwarach=20
kroczy jamnik w szarawarach,=20
szarpie k=B3=B1cza oczeretu=20
i przytracza do beretu,=20
wa=BFkom p=EAki skrzypu wr=EAcza,=20
traszkom suchych trzcin nar=EAcza,=20
a gdy zmierzcha=E6 si=EA zaczyna z jaszczurkami sprzeczk=EA wszczyna,=20
po czym znika w oczerecie w szarawarach i berecie....=20

KR=D3LIK=20
Kurkiem kranu kr=EAci kruk,=20
kropl=B1 tranu brudz=B1c bruk,=20
a przy kranie,=20
robi=B1c pranie,=20
kr=F3lik gra na fortepianie.=20

KRUK=20
Za parkanem w=B6r=F3d kur na podw=F3rku=20
kroczy=B3 kruk w purpurowym kapturku,=20
raptem strasznie zakraka=B3=20
i zrobi=B3a si=EA draka,=20
bo mu kura ukrad=B3a robaka.=20

MUSZKA=20
Ma=B3a muszka spod =A3opuszki=20
chcia=B3a mie=E6 r=F3=BFowe n=F3=BFki -=20
r=F3=BFd=BFk=B1 n=F3=BFki czarowa=B3a,=20
lecz wci=B1=BF n=F3=BFki czarne mia=B3a.=20
* Po c=F3=BF czary, moja muszko?=20
Rusz=BFe m=F3=BFd=BFkiem, a nie r=F3=BFd=BFk=B1!=20
Wyrzu=E6 wreszcie r=F3=BFd=BFk=EA wr=F3=BFki i unurzaj w r=F3=BFu =
n=F3=BFki!=20

PCH=A3A=20
Na peronie w Poroninie=20
pch=B3a pl=B1sa=B3a po pianinie.=20
Przytupn=EA=B3a, podskoczy=B3a=20
i pianino przewr=F3ci=B3a.=20

SZCZENIAK=20
W g=B1szczu szczawiu we Wrzeszczu=20
klaszcz=B1 kleszcze na deszczu,=20
szepcze szczygie=B3 w szczelinie,=20
szczeka szczeniak w Szczuczynie,=20
piszczy pszczo=B3a pod Pszczyn=B1,=20
=B6wiszcze =B6wierszcz pod leszczyn=B1,=20
a trzy pliszki i liszka taszcz=B1 p=B3aszcze w Szypliszkach.=20

TRZNADLE=20
W krzakach rzek=B3 do trznadla trznadel:=20
* Mo=BFesz mi po=BFyczy=E6 szpadel?=20
Musz=EA nim przetrzebi=E6 chaszcze,=20
bo w nich strasz=B1 straszne paszcze.=20
Odrzek=B3 na to drugi trznadel:=20
* Niepotrzebny, trznadlu, szpadel!=20
Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach,=20
z krzykiem pierzchnie ka=BFda, paszcza!=20

=AFABA=20
Warzy =BFaba smar,=20
pe=B3en smaru gar,=20
z wn=EAtrza gara=20
bucha para,=20
z pieca bucha =BFar,=20
smar jest w garze,=20
gar na =BFarze,=20
wrze na =BFarze smar.=20


--=20
Pozdrawiam,
gdaMa (Magda), Mareczek (27.02.2000)
http://www.babyboom.pl/temat.asp?id=3D614
http://strony.wp.pl/wp/mmmki/


2
Data: 5 lut 2003, 11:22
Temat:

=?windows-1250?Q?Re:_wierszyki_na_po=B3amanie_j=EAzyka:-=29_=28d=B3ugie=29?=

Autor: gdaMa

Ach te kodowanie (kolejna próba) - przepraszam

BĄK
Spadł bąk
na strąk,
a strąk
na pąk.
Pękł pąk,
pękł strąk,
a bąk się zląkł.

BYCZKI
W trzęsawisku trzeszczą trzciny,
trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny
a trzy byczki znad Trzebyczki
z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki.

BZYK
Bzyczy bzyk znad Bzury
zbzikowane bzdury,
bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy
i nad Bzurą w bzach bajdurzy,
bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka,
bo zbzikował i ma bzika!

CHRZĄSZCZ
Trzynastego, w Szczebrzeszynie
chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie.
Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie:
* Cóż ma znaczyć to tarzanie?!
Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza!
Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie,
że w nim zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie!
A chrząszcz odrzekł nie zmieszany:
* Przyszedł wreszcie czas na zmiany!
Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały.

CIETRZEW
Trzódka piegży drży na wietrze,
chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy,
wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze
drepcząc w kółko pośród gąszczy.

CZYŻYK
Czesał czyżyk czarny koczek,
czyszcząc w koczku każdy loczek,
po czym przykrył koczek toczkiem,
lecz część loczków wyszła boczkiem.

DZIĘCIOŁ
Czarny dzięcioł
z chęcią
pień ciął.

HUCZEK
Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka.
* Ale heca... - wnuczek mruknał
i z hurkotem w hełm się stuknął.
Leży żuczek, leży wnuczek,
a pomiędzy nimi tłuczek.
Stąd dla huczka jest nauczka
by nie hasać z tłuczkiem wnuczka.

JAMNIK
W grząskich trzcinach i szuwarach
kroczy jamnik w szarawarach,
szarpie kłącza oczeretu
i przytracza do beretu,
ważkom pęki skrzypu wręcza,
traszkom suchych trzcin naręcza,
a gdy zmierzchać się zaczyna z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna,
po czym znika w oczerecie w szarawarach i berecie....

KRÓLIK
Kurkiem kranu kręci kruk,
kroplą tranu brudząc bruk,
a przy kranie,
robiąc pranie,
królik gra na fortepianie.

KRUK
Za parkanem wśród kur na podwórku
kroczył kruk w purpurowym kapturku,
raptem strasznie zakrakał
i zrobiła się draka,
bo mu kura ukradła robaka.

MUSZKA
Mała muszka spod Łopuszki
chciała mieć różowe nóżki -
różdżką nóżki czarowała,
lecz wciąż nóżki czarne miała.
* Po cóż czary, moja muszko?
Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką!
Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki i unurzaj w różu nóżki!

PCHŁA
Na peronie w Poroninie
pchła pląsała po pianinie.
Przytupnęła, podskoczyła
i pianino przewróciła.

SZCZENIAK
W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu
klaszczą kleszcze na deszczu,
szepcze szczygieł w szczelinie,
szczeka szczeniak w Szczuczynie,
piszczy pszczoła pod Pszczyną,
świszcze świerszcz pod leszczyną,
a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w Szypliszkach.

TRZNADLE
W krzakach rzekł do trznadla trznadel:
* Możesz mi pożyczyć szpadel?
Muszę nim przetrzebić chaszcze,
bo w nich straszą straszne paszcze.
Odrzekł na to drugi trznadel:
* Niepotrzebny, trznadlu, szpadel!
Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach,
z krzykiem pierzchnie każda, paszcza!

ŻABA
Warzy żaba smar,
pełen smaru gar,
z wnętrza gara
bucha para,
z pieca bucha żar,
smar jest w garze,
gar na żarze,
wrze na żarze smar.3
Data: 5 lut 2003, 11:28
Temat:

Re: wierszyki na połamanie języka:-)

Autor: Przyklejka

:-)))
Fajne te wierszyki , ale całkiem niedawno
podawała je Xena, w wštku "ćwiczenie wymowy"
z 03.02.2003
:-)))

--
Kasia i Patryk 3l. 10 miesięcy
ŁódŸ
http://strony.wp.pl/wp/patrynko/ [mały album Patryka]4
Data: 5 lut 2003, 11:38
Temat:

=?windows-1250?Q?Re:_wierszyki_na_po=B3amanie_j=EAzyka:-=29?=

Autor: gdaMa

Przyklejka wrote:


:-)))
Fajne te wierszyki , ale całkiem niedawno
podawała je Xena, w wątku "ćwiczenie wymowy"
z 03.02.2003
:-)))Sorrki, nie czytałam tego wątku a dostałam to dzisiaj mailem


5
Data: 5 lut 2003, 11:40
Temat:

=?windows-1250?Q?Re:_Re:_wierszyki_na_po=B3amanie_j=EAzyka:-=29_=28d=B3?= =?windows-1250?Q?ugie=29?=

Autor: gdaMa

Piotr Zet wrote:


Recently gdaMa wrote:


Ach te kodowanie (kolejna próba) - przepraszam?????? Wła¶nie przedtem było dobrze(ISO), a teraz jest Ľle(Windows)


!

to dlaczego ja mam krzaczki w pierwszej wersji?
Miałam ustawione na MIME Quoted Printable (mam OE) zmieniłam ponownie
na pierwszą wersję


Pomijam fakt, że cytowanie całej ksi±żki na usenecie i to 2 razy nie
jest najlepszym pomysłem...Sorrki

Magda


6
Data: 5 lut 2003, 12:03
Temat:

=?windows-1250?Q?Re:_Re:_Re:_wierszyki_na_po=B3amanie_j=EAzyka:-=29_=28?= =?windows-1250?Q?d=B3ugie=29?=

Autor: gdaMa

UGlvdHIgWmV0IHdyb3RlOg0KPiBXc3p5c3RrbyB6bmFqZHppZXN6IHR1Og0KPiBodHRwOi8vd3d3
Lm9lLml0LWZhcS5wbC9rb2Rvd2FuaWUuaHRtbA0KPiANCj4gUG9sZWNhbSB0Zb8gaW5uZSBwb2Rz
dHJvbnkuLi4NCg0KV0lFTEtJRSBEWknKS0khDQpaYXJheiB6YWN6eW5hIHN0dWRpb3dh5g0KDQpn
ZGFNYQ0K


7
Data: 5 lut 2003, 13:17
Temat:

Re: wierszyki na połamanie języka:-)

Autor: magda

To ja jeszcze dorzuce:

Wybrnęła wydra z brodła,
dżdżownica ŸdŸbło dżdżu żuje,
chrzšszcz pszczołę wszczšł w szczelinę
zaœ pchła pchłę pchnęła w popiół,
trwożliwie brzmiał trzmiel w trzcinie
póki swego nie dopišł.
I ty też dopnij, choć słów kształty krztuszš krtanie
co jednak umiesz - powiedz, ułóż je w płynne zdanie.

pozdr8
Data: 5 lut 2003, 14:27
Temat:

Re: Re: wierszyki na połamanie języka:-) (długie)

Autor: Ilona


Pomijam fakt, że cytowanie całej książki na usenecie i to 2 razy nie jest
najlepszym pomysłem...A mnie sie one niesamowicie spodobaly i szkoda mi, ze kazdy tylko mial
jakies "ale", a nie pochwalil inicjatywy i checi autorki:( Wierszyki sa
super i mi bylo dane po raz pierwszy je poczytac, dlatego dzieki WIELKIE:)9
Data: 5 lut 2003, 15:19
Temat:

Re: Re: wierszyki na połamanie języka:-) (długie)

Autor: Sylwia> Pomijam fakt, że cytowanie całej książki na usenecie i to 2 razy nie


jest


> najlepszym pomysłem...

A mnie sie one niesamowicie spodobaly i szkoda mi, ze kazdy tylko mial
jakies "ale", a nie pochwalil inicjatywy i checi autorki:( Wierszyki sa
super i mi bylo dane po raz pierwszy je poczytac, dlatego dzieki WIELKIE:)

Mnie również baaaardzo podobają się te wierszyki. Nawet je sobie


skopiowałam.
Będę je czytać synciowi jak podrośnie (teraz ma wiele ciekawszych zajęć jak
słuchanie wierszyków)
Sylwia i Piotruś 2l 1m-c10
Data: 5 lut 2003, 18:06
Temat:

=?iso-8859-2?Q?Re:_Re:_wierszyki_na_po=B3amanie_j=EAzyka:-=29_=28d=B3ug?= =?iso-8859-2?Q?ie=29?=

Autor: Xena

Osoba znana wszem i wobec jako Ilona zamieszkała pod adresem


w artykule napisała w ten


deseń:


Pomijam fakt, że cytowanie całej książki na usenecie i to 2 razy nie
jest najlepszym pomysłem...A mnie sie one niesamowicie spodobaly i szkoda mi, ze kazdy tylko mial
jakies "ale", a nie pochwalil inicjatywy i checi autorki:( Wierszyki
sa super i mi bylo dane po raz pierwszy je poczytac, dlatego dzieki
WIELKIE:)Jakbyś mnie z KF wyjęła to byś przeczytała pierwszy raz kilka dni temu.
Nie domagam się szczególnych podziękowań ;-)

--
Pozdrówka
Tatiana
11
Data: 5 lut 2003, 19:00
Temat:

Re: wierszyki na połamanie języka:-) (długie)

Autor: tweety

Świetne, czytałam męzowi i mimo opanowanej sztuki czytania miałam problemy
:-)))))))) ale języka nie mam w gipsie :-)))))))))))

--
Pozdrawiam
Magdalena+Karolka (27-10-97) + Krzyś (05-01-03)
http://www.master.pl/~mwota/

Użytkownik "gdaMa" napisał w wiadomości
news:b1qodi$qes$1@atlantis.news.tpi.pl...
(...)
Tematy powiązane z wierszyki na połamanie języka:-) (długie)?:Copyright 2007-2008 © otopr.pl Informacje Prasowe
Projekt i wykonanie: E2


web stats stat24